Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2016 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

A
A

Otwarty konkurs ofert został ogłoszony Zarządzeniem Nr 94/15 Prezydenta Miasta Gdańska, z dnia 27 stycznia 2015 r.

Do pobrania:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska (530 KB)