PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nowy Rok Szkolny 2015/2016 - agenda narady

A
A

Agenda narady Dyrektorów gdańskich placówek oświatowych przygotowująca do Nowego Roku Szkolnego - 26.08.2015r.

1. Powitanie - Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej, Piotr Kowalczuk, do pobrania: 

2. Informacje organizacyjne nt. nowego roku szkolnego - Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego ds. Edukacji, Mariola Paluch

3. Ważne terminy i formalności dla Dyrektorów, m.in. zmiany statutów - Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego ds. Edukacji, Mariola Paluch do pobrania: 

4. Nowe tablice informacyjne w placówkach oświatowych - Przedstawicielka Wydziału Rozwoju Społecznego UMG, Paulina Pawelska, do pobrania: 

5. Zasady zgłaszania i prowadzenia projektów Erasmus+ oraz wsparcie w aplikowaniu o środku UE - Przedstawiciel Gdańskiego Centrum Projektów Erasmus +, Jarosław Sikorski, do pobrania: 

6. Projekt Kreatywna Pedagogika 2015/2016 - Przedstawicielka Kreatywnej Pedagogiki, Agnieszka Tomasik, do pobrania: 

7. Pilotaż projektu prace domowe on-line - Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego ds. Edukacji, Mariola Paluch i przedstawiciel sturt-up'u, Jan Wyrwiński, do pobrania: 

8. Informacje nt. walki z dopalaczami na terenie Miasta Gdańska - Przedstawiciel Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, Radosław Nowak, do pobrania: 

9. Program zdrowego żywienia w gdańskich placówkach edukacyjnych i opiekuńczych - Przedstawiciel Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka  w Gdańsku, Marek Jankowski, do pobrania: 

10. Program 6-10-14 dla Zdrowia - Przedstawicielka programu, Paulina Metelska, do pobrania:

11. Wsparcie komunikacyjne, promocyjne dla Dyrektorów Placówek - Z-ca Dyrektora Wydziału Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej UMG, Anna Zbierska

12. Dziecięcy hymn Gdańska - Z-ca Dyrektora Wydziału Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej UMG, Anna Zbierska

13. Przygotowanie do akcji zima 2016 - Przedstawicielka Wydziału Rozwoju Społecznego UMG, Bogumiła Bieniasz

14. Program modernizacji pracowni informatycznych - etap I - Przedstawicielka Wydziału Rozwoju Społecznego UMG, Bogumiła Bieniasz

15. Dzień Otwarty Rady Miasta Gdańska 12 września – Przedstawiciel Biura Rady Miasta Gdańska, Mariusz Feliński, do pobrania: 

16. Dzień Przedszkolaka w Gdańsku - Przedszkole "Panienka z Okienka", Ewa Słomińska,  do pobrania: 

17. Rok matematyki na Pomorzu - pomorski siedmiobój matematyczny - Przedstawiciel UMWP

18. Spotkania oświatowo-społeczne w dzielnicach (nowa formuła) - Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej, Piotr Kowalczuk

19. Pytania, wolne wnioski

Więcej o priorytetach edukacyjnych na Nowy Rok Szkolnywww.gdansk.pl/nasze-miasto,512,39120.html