Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nabór wniosków o dofinansowanie w 2016 roku wakacyjnych form wyjazdowych dla uczestników wcześniejszej całorocznej pracy profilaktycznej

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku.

A
A

Wnioski o wsparcie działań profilaktycznych planowanych do realizacji w roku 2016 w ramach celu 1.1 zad. 1.1.3 Kolonie i obozy z programem zajęć profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych (wsparcie całorocznej pracy) można składać od 06 maja 2016r. do 16 maja 2016r.

UWAGA! Odbywa się JEDYNIE nabór wniosków o dofinansowanie w 2016 roku wakacyjnych form wyjazdowych (półkolonii, obozów socjoterapeutycznych, turnusów profilaktyczno- terapeutycznych) dla uczestników wcześniejszej całorocznej pracy profilaktycznej.

W tym naborze nadal obowiązują poniższe zasady dotyczące liczby składanych wniosków,

  • Jedna szkoła/placówka może złożyć tylko jeden wniosek w zadaniu.
  • Każda ze szkół wchodzących w skład zespołu szkół może złożyć jeden wniosek w zadaniu.
  • Każda placówka wchodząca w skład zespołu placówek może złożyć jeden wniosek w zadaniu.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać tylko placówki samorządowe Miasta Gdańska, które obejmują zorganizowanymi działaniami socjoterapeutycznymi lub profilaktycznymi dzieci i młodzież
z rodzin alkoholowych lub zagrożonych uzależnieniem.

Przygotowując wniosek należy pamiętać, aby projekt był skierowany do dzieci i młodzieży uczestniczących w całorocznych zajęciach profilaktycznych lub socjoterapeutycznych i zakładał ich poszerzenie. Ponadto projekt powinien zakładać dostarczenie wiedzy na temat zachowań ryzykownych związanych z uzależnieniem od alkoholu.

Więcej na http://www.gcpu.pl/index.php/78-aktualnosci/208-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-wakacyjnych-form-wyjazdowych-2