Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

My Generation - URBACT II

A
A

Projekt MY GENERATION  realizowany jest przez Urząd Miejski w Gdańsku w ramach programu URBACT II  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logtypy
logtypy
7

www.urbact.eu/my_generation

Tytuł projektu: Efektywne strategie w promocji pozytywnego potencjału młodej generacji (Effective strategies in promoting the positive potential of the young generation)
Akronim: My Generation                                                         

Termin realizacji: 21.11.2008 do 21.05.2011.

Partner wiodący: Miasto Rotterdam, Holandia

Pozostali partnerzy: Miasta: Warszawa, Goteborg (Szwecja), Birmingham(Wielka Brytania), Bari (Włochy), Ryga (Łotwa), Tirgu-Mures (Rumunia), Walencja (Hiszpania), Antwerpia (Belgia); Wspólnota Glasgow (Wielka Brytania), Miejskie Przedsiębiorstwo Planowania i Rozwoju w Patras (Grecja).

Celem projektu jest promocja pozytywnego potencjału młodego pokolenia w miastach w działaniach dla młodych i z młodymi. Realizacja celu wymaga lepszego poznania aspiracji, stylu życia młodych oraz zrozumienia wyzwań wynikających z ogólnie rozumianego przejścia z etapu edukacji w okres pracy i aktywnego obywatelstwa. Obejmuje to po pierwsze wychodzenie z pasywności, alienacji i negatywnych zachowań młodych, rozbudzanie aspiracji i wspierania karier. Po drugie rozpoznanie roli lokalnych społeczności w rozwoju, kreowaniu postaw młodego człowieka i wsparciu przejścia z edukacji do pracy oraz w końcu całościowej koordynacji i promocji inicjatyw młodzieżowych oraz aktywnych aktorów sceny miejskiej.

Projekt ma prowadzić do utworzenia lokalnej sieci współpracy aktywnych jednostek uczestniczących w życiu społecznym miasta, kreującym jego obywatelski krajobraz. Utworzono już Lokalną Grupę Wsparcia (URBACT Local Support Group) składającą się przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wydziałów Urzędu zajmującymi się na co dzień problematyką młodzieży. Planowane jest rozszerzenie grupy o istotnych aktorów rozpoznanych w trakcie projektu.

Efekty działań sieci i grupy będą służyły wypracowaniu Lokalnego Planu Działania ds., który powinien odpowiadać na nurtujące pytania dotyczące lokalnego rozwoju społecznego ze szczególnym uwzględnieniem miejskiej, młodej generacji. Pytania dotyczące sposobów przezwyciężania narastającej fragmentacji pośród młodzieży, zagadnień współpracy w lokalnych grupach wsparcia oraz udziału w tych procesach instytucji, również samorządowych. Także pytania wkraczające w sferę negatywnej aktywności młodych, jej zapobieganiu oraz stymulowania działań odwrotnych, edukacji, pracy zawodowej czy społecznie pożądanej. Przejście, a właściwie jego stymulowanie i promocja, od negatywnych zachować ku pracy i edukacji wydaje się być tu kluczowym zagadnieniem. W tym dyskursie będą uwzględnione również działania prewencyjne oraz udział sektora przedsiębiorstw, zarówno dużych jak i MSP.

Gdański Lokalny Plan Działania będzie opracowany w oparciu o dwa filary merytoryczne. Pierwszy to efekt dyskursu podjętego pomiędzy partnerami projektu wynikający z poszczególnych doświadczeń oraz dobrych praktyk. Drugi element będzie wypracowany w lokalnych - gdańskich grupach wsparcia, sieciach współpracy. Oczywiście nie zapominając o sieciach poszczególnych miast zaangażowanych w owe przedsięwzięcie. Będzie to więc praktyczny element działań projektowych, a właściwie celem samym w sobie, operacyjną formą wniosków z doświadczeń lokalnych oraz międzynarodowych.

Jako pierwsze zadanie do realizacji postawiona została diagnoza potrzeb, oczekiwań i postaw młodych w Gdańsku. Planowane są spotkania dyskusyjne, realizowane przy współpracy z organizacjami lokalnych środowisk a mających na celu poznanie opinii młodych o nich samych, ich roli w społecznościach lokalnych, aktywności w mieście, swoich potrzeb i oczekiwań.

Projekt realizowany jest przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Zapraszamy do współpracy - w.dabrowski@gdansk.gda.pl lub m.skiba@gdansk.gda.pl .