PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi
Od kilku dziesięcioleci na świecie w dniu 26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi. W tym roku podobnie jak w latach poprzednich wiele miast Polski organizuje wydarzenia i działania, mające na celu humanizację polityki narkotykowej oraz nacisk na leczenie osób uzależnionych i popularyzację miejsc, w których można uzyskać pomoc.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W tym roku w dniu 26 czerwca wiele Gdańskich placówek pomocowych weźmie udział w tym ważnym dniu proponując dzień otwarty i inne działania pomocowe. W instytucjach, podmiotach leczniczych  i organizacjach pozarządowych będzie można zapoznać się z ofertą placówki i otrzymać przydatne informacje związane z problemem uzależnień oraz skorzystać z konsultacji ze specjalistami,  podczas organizowanych w tym dniu dodatkowych dyżurów, w tym m.in.:

  • Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, tel. 58 320 44 04 (sekretariat tel. 58 320 02 56) www.gcpu.pl, w tym dniu w Punkcie Pomocy Psychologicznej dyżur specjalistów będzie przedłużony do godziny 18.00. W tym czasie będzie można skorzystać z konsultacji ze specjalistami, zobaczyć placówkę, dowiedzieć się, co oferuje, otrzymać wstępną pomoc psychologiczną (osoby uzależnione, rodziny osób uzależnionych, rodzice, opiekunowie, i inni zainteresowani). Przewidujemy możliwość konsultacji dla osób pracujących profilaktycznie z młodzieżą, a także będzie możliwość otrzymania porady internetowej :  kontakt e-mailowy z NETporadnią . Na ten dzień planowane jest także szkolenie dla policjantów pracujących z nieletnią młodzieżą  z zakresu przeciwdziałania narkomanii, poprowadzone przez specjalistę GCPU.
  • Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” www.mrowisko.org.pl. W tym dniu w godzinach 12.00-15.00 Klub „Glanik” mieszczący się przy ul. Waryńskiego 45  i Klub „Reduta” przy ul. Reduta Wyskok 9,  zapraszają na dzień otwarty. W parku przy ul. Krowoderskiej w godzinach 16.00-19.00 specjaliści zaangażowani w program  „Street bus” poprowadzą zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo każdy będzie mógł skorzystać z konsultacji psychologicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie galerii handlowej Madison w Gdańsku ustawiony zostanie  „Kontakt bus”. Tu mieszkańcy miasta Gdańska będą mogli uzyskać informacje o ofercie pomocowej placówek, realizujących działania z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.
  • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku, http://www.monar.org/placowka/stowarzyszenie-monar-poradnia-profilaktyki-leczenia-i-terapii-uzaleznien-w-gdansku/ ul. Srebrniki 9, Gdańsk, tel. 58 302 04 42, 58 302 63 89. W tym dniu planowany jest dodatkowo dyżur prawnika w godzinach 17.00-19.00 oraz otwarta grupa dla rodzin  osób uzależnionych lub będących w grupie ryzyka,  na którą specjaliści zapraszają w godzinach 17.00- 19.00. Poradnia Monar proponuje również w sobotę 24.06.2017 spotkanie wykładowo- warsztatowe dla rodzin na temat substancji psychoaktywnych prowadzone przez specjalistę Pana Adama Hęćko. Zapisy na to spotkanie możliwe są poprzez kontakt telefoniczny z poradnią.  
  • Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej, www.profilaktykaspoleczna.pl, Gdańsk Europejskie Centrum Solidarności pl. Solidarności 1, III piętro, biuro 3.19 tel: 733 522 773. 26 czerwca w punktach kolportażu materiałów będzie można uzyskać informacje dotyczące naboru mieszkańców miasta Gdańska ( młodzież i dorośli)  do rozpoczynających się programów profilaktycznych planowanych do realizacji jeszcze w 2017 roku.

W tym dniu dodatkowo będzie możliwość skorzystania z porad osób dyżurujących w następujących  placówkach:

-  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5 , tel. 58 306 46 65, porady i konsultacje w godz. 10.00-16.00

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, www.wotu.pl , Gdańsk, ul. Zakopiańska 37, tel. 58 301 51 32, porady i konsultacje w godz. 9.00-19.00

- Miejska Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia (Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.),  https://www.gcz.com.pl/poradnia-terapii-uzaleznienia-i-wspoluzaleznienia-od-alkoholu Gdańsk, ul. Oliwska 62, tel. 58 342 33 65 oraz  530 057 519, porady i konsultacje w godz.  8.00-19.00

- NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, www.osrodekterapii.zukowo.pl Gdańsk ul. Gospody 19 AB, tel. 58 728 34 72 , porady i konsultacje w godz. 8.00-19.00

- Program Leczenia Substytucyjnego, http://www.wotu.pl/poradnie-i-oddzialy/poradnia-leczenia-uzaleznien-program-leczenia-substytucyjnego-metadon, Gdańsk ul. Srebrniki 9, tel. 58 346 15 03, porady i konsultacje w godz. 8.00-13.00

- Stowarzyszenie Abstynenta. www.klubabstynenta.blogspot.com, Gdańsk ul. Trakt Św. Wojciecha 22,  tel. 513-164-335, porady i konsultacje w godz. 15.00-21.00

Osoby do kontaktu:

Anna Baranowska (GCPU) - tel. 669-979-206, a.baranowska@gcpu.pl

Monika Piotrzkowska-Dziamska (GCPU)  - tel. 502-430-652, m.piotrzkowska@gcpu.pl

 

Wybrane placówki świadczące bezpłatną pomoc w Gdańsku

Gdzie?

Dla kogo?

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku

www.wotu.pl

ul. Zakopiańska 37

Tel. 58 301 51 32

Poradnia oferująca terapię dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, z syndromem DDA, doświadczających przemocy, Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Uzależnień Behawioralnych

Miejska Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

(Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)

https://www.gcz.com.pl/poradnia-terapii-uzaleznienia-i-wspoluzaleznienia-od-alkoholu

ul. Oliwska 62

Tel. 58 342 33 65, 530 057 519

Poradnia świadcząca pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość, od hazardu i innych zachowań, ich bliskim, a także DDA, osobom doświadczającym przemocy i stosującym przemoc (osobom uzależnionym i ich rodzinom). Pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

www.osrodekterapii.zukowo.pl

ul. Gospody 19 ab

tel. 58 728 34 72

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, osób z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, zakupy, seks, telefon) oraz ich bliskich – osób współuzależnionych, doświadczających przemocy, DDA

Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia REMED+LECTUS Sp. z o.o.

www.walowa.pl

ul. Wałowa 27

Tel. 58 301 78 35

Pomoc osobom uzależnionym, ich rodzinom i bliskim, osobom współuzależnionym

Poradnia Leczenia Uzależnień – NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego WRZESZCZ

www.psychiatria-wrzeszcz.pl

ul. Wajdeloty 28

Tel. 58 746 35 36, 607 509 076

Oferta pomocowa dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, współuzależnionych oraz dla osób z podwójną diagnozą oraz DDA

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku

http://www.monar.org

ul. Srebrniki 9

tel. 58 302 04 42, 58 302 63 89

Poradnictwo, konsultacje (również psychiatryczne/prawne), terapia indywidualna, terapia grupowa (m.in. grupa wsparcia dla rodziców, grupy psychoedukacyjne, terapeutyczne), treningi rozwoju osobistego, postterapia, redukcja szkód, telefon zaufania

Rodzinna Poradnia MONAR

http://www.monar-gdansk.com.pl/index.php/poradnia

ul. Agrarna 2

Tel. 505 607 440

Pomoc w sytuacjach uzależnienia od substancji chemicznych, uzależnieniach pozachemiczncyh (hazard, komputer), zaburzeniach jedzenia, zaburzeniach osobowości, zachowania

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku

www.monar-gdansk.com.pl

ul. Agrarna 2

Tel. 58 349 46 90, 508 367 387

Stacjonarny ośrodek leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży do 20 roku życia. Ośrodek posiada 2 oddziały: dla dzieci i młodzieży uzależnionej oraz dla dzieci młodzieży uzależnionej z podwójną diagnozą. Praca metodą społeczności terapeutycznej, terapia indywidualna i grupowa

Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny MROWISKO w Sopocie

www.mrowisko.org.pl

Al. Niepodległości 817a

Tel. 58 550 26 69, 505 165 924

Poradnia uzależnień (substancje odurzające, hazard i inne uzależnienia), ośrodek stacjonarny dla młodzieży uzależnionej od substancji odurzających w wieku 13-18 lat

Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Glanik” – TPŚ „Mrowisko”

www.mrowisko.org.pl

ul. Waryńskiego 45

Tel. 500 346 680

Zajęcia socjoterapeutyczne, pomoc w nauce, warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia kulinarne, sportowe dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 6-11 i 12-18 lat

Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Reduta” – TPŚ „Mrowisko”

www.mrowisko.org.pl/nasze/?nasze/osrodek_
centrum_reduta

ul. Reduta Wyskok 9

Tel. 500 476 818

Klub dla młodzieży w wieku 12-18 lat a w nim: zajęcia muzyczne, taneczne, sportowe, spotkania grupowe- socjoterapia, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, wspólne wyjścia i wyjazdy, zajęcia turystyczne

Stowarzyszenie Abstynenta

www.klubabstynenta.blogspot.com

ul. Trakt Św. Wojciecha 22

tel. 513 164 335

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz dla osób doświadczających przemocy

Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej

www.profilaktykaspoleczna.pl

Europejskie Centrum Solidarności pl. Solidarności 1, III piętro, biuro 3.19

tel: 733 522 773

Bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, Program Wzmacniania Rodziny dla Rodziców i Nastolatków

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

www.raclawicka.gda.pl

ul. Racławicka 17

Tel. 58 347 89 30

Oferta pomocowa dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin, jeśli dotyka ich problem alkoholowy bądź zagrożenie zaistnieniem tego problemu. Konsultacje, diagnoza, terapia, terapia par, program „Szkoła dla Rodziców”

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

www.gcpu.pl

Ul. Dyrekcyjna 5

Tel. 58 320 44 04, 669 979 208, 58 320 02 56

Pomoc psychologiczna dla mieszkańców Miasta Gdańska, konsultacje wychowawcze dla rodziców, opiekunów, wychowawców, pedagogów, NETporadnia (netporadnia@gcpu.pl ), program „Szkoła dla Rodziców”, program „Fred Goes Net”

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

http://gcpu.pl/index.php/gkrpa/jak-otrzymac-pomoc

ul. Dyrekcyjna 5, poziom -1

Tel. 58 306 46 65

Poradnictwo i wsparcie w zakresie uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego, porady prawne

NZOZ Pomorskie Centrum Toksykologii

www.pctox.pl

ul. Kartuska 4/6

Tel. 58 309 83 83, 58 682 04 04

Usługi z zakresu toksykologii klinicznej

Program Leczenia Substytucyjnego

http://www.wotu.pl/poradnie-i-oddzialy/poradnia-leczenia-uzaleznien-program-leczenia-substytucyjnego-metadon

ul. Srebrniki 9,

Tel. 58 346 15 03

Leczenie substytucyjne, osoby korzystające z programu objęte są opieką lekarza psychiatry, personelu pielęgniarskiego, mają możliwość korzystania z konsultacji specjalistycznych, terapii indywidualnej, grupowej, bezpłatnych porad prawnych oraz konsultacji z pracownikiem socjalnym

Anna BaranowskaUrząd Miejski w GdańskuGdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
Anna Baranowska - najnowsze