PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Międzynarodowa konferencja naukowa - "Kompetencje Dziecka W Chorobie Przewlekłej"

Celem konferencji jest wielostronna analiza percepcji i rozumienia pojęć: społeczne kompetencje i autonomia dziecka w chorobie przewlekłej.

A
A

Dziecko z astma oskrzelowa

Chcemy dowiedzieć się – czy i jak to zagadnienie jest postrzegane i rozumiane przez rodziców, lekarzy, nauczycieli, rówieśników i osoby z przewlekłą chorobą. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy badaczy zaproponowanej problematyki, pedagogów, lekarzy medycyny oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy działają na rzecz dzieci z chorobami przewlekłymi i osoby z doświadczeniem choroby przewlekłej.

•Organizatorami konferencji są: Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa (Uniwersytet Gdański) i Instytut Pedagogiki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy) oraz Fundacja Edukacyjna ODiTK
•Udział w konferencji jest nieodpłatny, istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia udziału w konferencji.