PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Miasto stawia na sport - nowe boiska 2014

A
A

Do 30 października 2014r. na terenie 13 gdańskich placówek oświatowych planuje się zakończenie budowy boisk sportowych. Działania mają na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu wśród mieszkańców Gdańska, a w szczególności dzieci i młodzieży.

W wakacyjne dni chętni mogą rozwijać aktywność sportową na nowym boisku Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 w Gdańsku przy ul. Leśna Góra 2, gdzie od 1 sierpnia zostały oddane do użytkowania boisko piłkarskie ze sztucznej trawy o wymiarach 32x60m oraz bieżnia 100 metrowa 4 torowa.

Pozostałe boiska zostaną oddane do użytkowania zgodnie z poniższym harmonogramem prac:

 

PLANOWANE ZAKOŃCZENIA REALIZACJI BOISK W 2014 ROKU

Stan na dzień 28.07.2014 r.

LP Obiekt/Zadanie Zakres rzeczowy zadania Gotowość do użytkowania
1 ZKPiG nr 24
ul. Leśna Góra 2
Etap II
- boisko piłkarskie ze sztucznej trawy 32x60m
- bieżnia 100 metrowa 4 torowa
- ogrodzenie, oświetlenie, odwodnienie, monitoring, dojścia oraz mała architektura
Planowana gotowość do użytkowania boiska 01.08.2014r.
2 ZKPiG nr 6
ul. Hoene 6
Etap II
- boisko piłkarskie ze sztucznej trawy
- bieżnia 100 metrowa 5 torowa
- zeskocznia do skoku w dal
- trybuny
- oświetlenie, ogrodzenie, monitoring, mała architektura, dojścia
Planowana gotowość do użytkowania boiska 01.09.2014r.
3 SP nr 60
ul. Chłopska 64
Etap I
- Boisko wielofunkcyjne 27x45m o nawierzchni poliuretanowej
- Oświetlenie, ogrodzenie, odwodnienie boiska
- Ogrodzenie terenu
Planowana gotowość do użytkowania boiska 01.09.2014r.
4 Zaspa Młyniec
ul.  Startowa 9
Etap I a
zakres w ramach budżetu obywatelskiego:
boisko piłkarskie ze sztucznej trawy o wymiarach 27x56m
Planowana gotowość do użytkowania boiska 01.09.2014r.
5 G nr 11 przy ul. Kłosowej 3 Etap I
a)przebudowa boiska asfaltowego większego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
b)przebudowa boiska asfaltowego mniejszego  na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
Etap Ib realizowany przez Fundację Gdańska
Planowana gotowość do użytkowania boisk dla etapu Ia i Ib 01.09.2014r.
6 SP nr 81 przy ulicy Siedleckiego 14 Przebudowa istniejącego boiska z nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, monitoringiem oraz dojściem Planowana gotowość do użytkowania boiska 01.09.2014r.
7 LO V ul. Liczmańskiego 25 Etap I
1)boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
30,1x32,2m
2)boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 22x46m
3) skocznia w dal z rozbieżnią
- rzutnia lekkoatletyczna
4)przebudowę układu drogowego
5)uzbrojenie terenu
- budowę oświetlenia terenu i oświetlenia boisk
- budowę monitoringu
- elementy małej architektury
- odtworzenie elementów środowiska
Planowana gotowość do użytkowania boiska 01.09.2014r.
8 PSR ul. Sobieskiego 90 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, oświetleniem, odwodnieniem, monitoringiem oraz dojściem i zeskocznią do skoku w dal Planowana gotowość do użytkowania boiska 26.09.2014r.
9 Zespół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 Etap I
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
- ogrodzenie szkoły
Planowana gotowość do użytkowania boiska 27.10.2014r.
10 Infrastruktura rekreacyjna dla osiedli rejonu Piecki Migowo Boisko o nawierzchni poliuretanowej + plac zabaw Planowana gotowość do użytkowania boiska 30.10.2014r.
11 SP nr 27 przy ul. Srebrniki 10 Boisko o nawierzchni poliuretanowej + bieżnia Planowana gotowość do użytkowania boiska 30.10.2014r.
12 SP nr 45 przy ul. Matki Polki Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, piłkochwytami, oświetleniem, zagospodarowaniem terenu, zeskocznia do skoku w dal. Planowana gotowość do użytkowania boiska 30.10.2014r.
13 SP 69 Zielony Trójkąt Etap I – Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy sztucznej, bieżnia 60 metrowa, zeskocznia do skoku w dal Planowana gotowość do użytkowania boiska 30.10.2014r.