Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Miasto stawia na sport - nowe boiska 2014

A
A
data publikacji: 30 lipca 2014 r.

Do 30 października 2014r. na terenie 13 gdańskich placówek oświatowych planuje się zakończenie budowy boisk sportowych. Działania mają na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu wśród mieszkańców Gdańska, a w szczególności dzieci i młodzieży.

W wakacyjne dni chętni mogą rozwijać aktywność sportową na nowym boisku Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 w Gdańsku przy ul. Leśna Góra 2, gdzie od 1 sierpnia zostały oddane do użytkowania boisko piłkarskie ze sztucznej trawy o wymiarach 32x60m oraz bieżnia 100 metrowa 4 torowa.

Pozostałe boiska zostaną oddane do użytkowania zgodnie z poniższym harmonogramem prac:

PLANOWANE ZAKOŃCZENIA REALIZACJI BOISK W 2014 ROKU

Stan na dzień 28.07.2014 r.

LP Obiekt/Zadanie Zakres rzeczowy zadania Gotowość do użytkowania
1 ZKPiG nr 24
ul. Leśna Góra 2
Etap II
- boisko piłkarskie ze sztucznej trawy 32x60m
- bieżnia 100 metrowa 4 torowa
- ogrodzenie, oświetlenie, odwodnienie, monitoring, dojścia oraz mała architektura
Planowana gotowość do użytkowania boiska 01.08.2014r.
2 ZKPiG nr 6
ul. Hoene 6
Etap II
- boisko piłkarskie ze sztucznej trawy
- bieżnia 100 metrowa 5 torowa
- zeskocznia do skoku w dal
- trybuny
- oświetlenie, ogrodzenie, monitoring, mała architektura, dojścia
Planowana gotowość do użytkowania boiska 01.09.2014r.
3 SP nr 60
ul. Chłopska 64
Etap I
- Boisko wielofunkcyjne 27x45m o nawierzchni poliuretanowej
- Oświetlenie, ogrodzenie, odwodnienie boiska
- Ogrodzenie terenu
Planowana gotowość do użytkowania boiska 01.09.2014r.
4 Zaspa Młyniec
ul.  Startowa 9
Etap I a
zakres w ramach budżetu obywatelskiego:
boisko piłkarskie ze sztucznej trawy o wymiarach 27x56m
Planowana gotowość do użytkowania boiska 01.09.2014r.
5 G nr 11 przy ul. Kłosowej 3 Etap I
a)przebudowa boiska asfaltowego większego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
b)przebudowa boiska asfaltowego mniejszego  na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
Etap Ib realizowany przez Fundację Gdańska
Planowana gotowość do użytkowania boisk dla etapu Ia i Ib 01.09.2014r.
6 SP nr 81 przy ulicy Siedleckiego 14 Przebudowa istniejącego boiska z nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, monitoringiem oraz dojściem Planowana gotowość do użytkowania boiska 01.09.2014r.
7 LO V ul. Liczmańskiego 25 Etap I
1)boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
30,1x32,2m
2)boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 22x46m
3) skocznia w dal z rozbieżnią
- rzutnia lekkoatletyczna
4)przebudowę układu drogowego
5)uzbrojenie terenu
- budowę oświetlenia terenu i oświetlenia boisk
- budowę monitoringu
- elementy małej architektury
- odtworzenie elementów środowiska
Planowana gotowość do użytkowania boiska 01.09.2014r.
8 PSR ul. Sobieskiego 90 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, oświetleniem, odwodnieniem, monitoringiem oraz dojściem i zeskocznią do skoku w dal Planowana gotowość do użytkowania boiska 26.09.2014r.
9 Zespół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 Etap I
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
- ogrodzenie szkoły
Planowana gotowość do użytkowania boiska 27.10.2014r.
10 Infrastruktura rekreacyjna dla osiedli rejonu Piecki Migowo Boisko o nawierzchni poliuretanowej + plac zabaw Planowana gotowość do użytkowania boiska 30.10.2014r.
11 SP nr 27 przy ul. Srebrniki 10 Boisko o nawierzchni poliuretanowej + bieżnia Planowana gotowość do użytkowania boiska 30.10.2014r.
12 SP nr 45 przy ul. Matki Polki Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, piłkochwytami, oświetleniem, zagospodarowaniem terenu, zeskocznia do skoku w dal. Planowana gotowość do użytkowania boiska 30.10.2014r.
13 SP 69 Zielony Trójkąt Etap I – Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy sztucznej, bieżnia 60 metrowa, zeskocznia do skoku w dal Planowana gotowość do użytkowania boiska 30.10.2014r.