PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Lista kandydatów zgłoszonych do zasiadania w Komisjach Konkursowych

– uzupełnienie listy osób rekomendowanych do komisji konkursowych podczas Plenarnego Spotkania Gdańskich Organizacji Pozarządowych w dniu 24.11.2018r.

A
A

1. Mohamed Atoun

Fundacja Działajmy Razem

Włączenie się w tutejszą społeczność były bardzo trudne. Miałem i nadal 
mam obawy, jak żyć w kraju, w którym panuje nieprzyjazna atmosfera dla 
obcokrajowców. Z powodu napływu uchodźców z Syrii, nasiliły się ataki na 
muzułmanów. Imigranci w ogóle spotkali się z wieloma rasistowskimi 
komentarzami i oskarżeniami. Byłem w rozterce, zastanawiałem się, czy 
jestem w stanie zapewnić tu dobrą przyszłość i byt mojej rodzinie. 
Zastanawiałem się nad ucieczką, jednak gdzieś głęboko w sercu czułem 
niesamowitą więź łączącą mnie z tym krajem. Postanowiłem więc, że wraz z 
rodziną zostajemy w Gdańsku na stałe. Była to jedna z najtrudniejszych 
decyzji w moim życiu i jednocześnie ogromne wyzwanie, które trwa do 
dziś. Postanowiłem zacząć działać na rzecz tolerancji wobec imigrantów, 
organizowałem różne wydarzenia, aby działać przeciwko stereotypom na 
temat mojej kultury, i religii. Pomimo zapału i chęci spotkałem się z 
negatywnym odbiorem moich działań przez społeczność miasta. Nie 
poddawałem się. Zacząłem brać udział w akcjach charytatywnych i 
wydarzeniach miejskich, aby pokazać, że ja jako muzułmanin, jestem 
człowiekiem takim samym jak każdy z nas i że wszyscy jesteśmy równi. 
Brałem udział w akcjach takich jak WOŚP, otwarty IKM, gdańskie dni 
sąsiadów, Ratujemy i uczymy ratować i inne …, organizowałem bezpłatne 
kursy nauki arabskiego. Dzięki mojemu zaangażowaniu w wyżej wymienionych 
projektach zostałem zauważony przez mieszkańców Gdańska. Zacząłem być 
postrzegany jako równouprawniony obywatel.

KOMISJE:

KULTURA

ROZWÓJ SPOŁECZNY (konkurs ogłaszany przez WRS)

POMOC SPOŁECZNA (konkursy ogłaszane przez MOPR)

Inne: INTEGRACJA IMIGRANTÓW2.Helena Turk

Klub Seniora Motława

Prowadzenie Klubu Seniora Motława, bardzo aktywna i pracująca dla 
mieszkańców.

KOMISJE: WSZYSTKIE3.INGA KRUPSKA

TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ „MROWISKO”

Inga Krupska- rocznik 1976, z wykształcenia pedagog, coach, doradca 
zawodowy. Od 10 lat jestem związana ze Stowarzyszeniem Profilaktyki 
Środowiskowej „Mrowisko”- obecnie jako członkini Zarządu, kierowniczka 
Placówki wsparcia dziennego „Centrum Reduta”. Piszę, koordynuję i 
realizuję projekty dotyczące profilaktyki uzależnień, rozwojowe, 
kulturalne. Jestem realizatorką rekomendowanych programów: „Program 
Wzmacniania Rodziny”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców część I”. W 
swojej pracy czerpię z Metody Porozumienia bez Przemocy i Dialogu 
Motywującego. Wraz z zespołem zorganizowaliśmy wiele wydarzeń dla 
mieszkańców Dolnego Miasta i całego Gdańska. Część naszych wydarzeń już 
na stałe wpisała się w kalendarz dzielnicy- m.in: Młodzieżowy dzień 
sportu, Mikołajki w ogrodzie społecznym czy Rynek w ogrodzie. Jako 
organizacja wymyśliliśmy i zrealizowaliśmy dwie edycje wydarzenia 
tanecznego „Miasto rytmów” w którym udział brali goście z całej Polski i 
z zagranicy. Dzięki współpracy z innymi organizacjami, działającymi na 
terenie Dolnego Miasta stworzyliśmy profesjonalny system współpracy i 
wsparcia dla osób z dzielnicy. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej 
„Mrowisko”, którego jestem częścią, już od 25 lat wspiera młodych ludzi 
i ich rodziny. Człowiek jest twórcą własnego losu, a miłość, przyjaźń, 
wzajemne zrozumienie, wiara w twórczy charakter człowieka – to wartości 
nadrzędne, które przyświecają naszej organizacji. Swoją wiedzę i 
doświadczenie zawodowe chciałbym wykorzystać w komisji konkursowej. 
Zależy mi na wspieraniu rozwoju Gdańska i jego mieszkańców w celu 
współtworzenia miejsca nowoczesnego, przyjaznego wszystkim ludziom.

KOMISJE: WSZYSTKIE

4.Dastin Suski

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

Wykształcenie wyższe magister psychologii ze specjalizacja kliniczną, w 
trakcie certyfikacji na psychoterapeutę terapii systemowej. 
Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, kursy z zakresu: 
systemowej terapii rodzin, diagnozy problemów alkoholowych, trener 
umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kurs 
Lidera Przedsiębiorczości z prowadzenia podmiotu ekonomi społecznej. 
Pracuję od 8 lat w Fundacji FOSA. Obecnie współprowadzę Fundację 
(wiceprezes zarządu) Kieruję klubami samopomocy oraz klubem integracji 
społecznej. Mam doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim oraz pracy 
terapeutycznej z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych. 
Samodzielnie formułuję oferty konkursowe i rozliczam projekty.

KOMISJE: WSZYSTKIE

5.Beata Peters

Stowarzyszenie Przyjaciół Piecki-Migowa w Gdańsku Dom Sąsiedzki

V-ce Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Piecki Migowa w Gdańsku Dom 
Sąsiedzki, Z-ca Przewodniczącej Rady Dzielnicy Piecki Migowo 
(przewodnicząca komisji budżetu i komisji zagospodarowania 
przestrzennego). Uczestniczka Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej. 
Przez ponad 20 lat manager instytucji finansowych, pisząca projekty i 
prowadząca wiele działań CSR na rzecz firm, w których pracowała. 
Aktualnie przedsiębiorczyni prowadząca własną działalność gospodarczą. W 
swojej działalności społecznej aktywnie organizuje działania kulturalne 
i integracyjne na dzielnicy. Współtworzyła wydarzenia z ECS w ramach 
projektu Zrozumieć sierpień oraz Kongres Kobiet Pomorza. Organizatorka 
spotkań w ramach Dni Sąsiadów, festynów i pikników dla mieszkańców, a 
także imprez tanecznych i corocznego Przeglądu teatrów młodzieżowych w 
dzielnicy Piecki-Migowo, współpracuje ze szkołami i przedszkolami w 
zakresie aktywizacji społeczności lokalnej. Współorganizatorka przyjazdu 
ponad 100 dzieci z Chojnic po huraganie, a także akcji „kobieta kobiecie 
torebkę”. W Domu Sąsiedzkim prowadzi zajęcia dla dorosłych i seniorów: 
rozwojowe, umiejętności korzystania z social mediów oraz prowadzenia 
biznesów za pomocą metody Design Thinking. Zależy jej na integracji osób 
zagrożonych wykluczeniem z aktywnymi mieszkańcami i organizacjami, a 
także włączeniem biznesu w działalność kulturalną i społeczną na 
dzielnicy i w mieście.

KOMISJE:

KULTURA

ROZWÓJ SPOŁECZNY (konkursu ogłaszane przez WRS)

PLACE ZABAW, ARCHITEKTURA

6.Krystyna Rams-Lachowicz

Fundacja TENEO

Krystyna Rams-Lachowicz-radca prawny, działacz społeczny. Aktywnie 
działa na rzecz Fundacji TENEO z siedzibą w Gdańsku, świadcząc 
nieodpłatną pomoc prawną osobom, które nie mogłyby sobie pozwolić na 
skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnika oraz podnosząc świadomość 
prawną młodzieży i osób starszych poprzez prowadzone dla nich warsztaty 
i prelekcje w których w prosty sposób wyjaśnia zawiłości prawa. 
Specjalista z zakresu prawa rodzinnego, a jednoczesnie socjolog.

KOMISJE:

KULTURA

ROZWÓJ SPOŁECZNY(konkursu ogłaszane przez WRS)

7.Michał Treska

Ochotnicza Straż Pożarna Gdańsk-Sobieszewo

Strażak-ratownik OSP Gdańsk- Sobieszewo, społecznik, animator kultury, 
związany z działalnością ratowniczych organizacji pozarządowych, 
inspektor BHP, zaangażowany w ustawodawstwo i akty prawne związane z 
działalnością organizacji NGO. Prywatnie ojciec dwójki dzieci i 
kochający mąż. Mieszkaniec Wyspy Sobieszewskiej. Osoba posiadająca wiele 
pomysłów i cennych uwag.

KOMISJE:

ROZWÓJ SPOŁECZNY (konkursu ogłaszane przez WRS)

POMOC SPOŁECZNA (konkursy ogłaszane przez MOPR)

PLACE ZABAW, ARCHITEKTURA

INNE: Ratownictwo

8.Karolina Kneba

Stowarzyszenie Organizacji Obozów Cieciorka

Jestem osobą z niepełnosprawnością fizyczną, poruszam się na wózku. • 
Ukończyłam pedagogikę na jednej z trójmiejskich uczelni. • Udzielam się 
w wielu inicjatywach związanych ze środowiskiem osób z 
niepełnosprawnością w szczególności dzieci, ale i dorosłych. • 
Interesuje mnie tematy zdrowego stylu życia i idea szerzenia wiedzy na 
ten temat, dlatego biorę czynny udział w kampanii społecznej „Żyję 
świadomie”. • W czasie wolnym uwielbiam spacery, spotykać i rozmawiać z 
ludźmi. • Moją pasją są prace ręczne, m.in wyszywanie haftem krzyżykowym 
, koralikowym, tworzenie czegoś z niczego. • Moje motto życiowe brzmi: 
jeśli mogę to pomogę, bo dlaczego mam tego nie zrobić.

KOMISJE:

KULTURA

ROZWÓJ SPOŁECZNY (konkursu ogłaszane przez WRS)

POMOC SPOŁECZNA (konkursy ogłaszane przez MOPR)

9.Michał Piotr Szulc

Komitet Obrony Demokracji

  W organizacji od początku, a tak naprawdę od nieformalnego początku. 
Komitet Obrony Demokracji „skrzyknął się” w listopadzie 2015 roku jako 
ruch społeczny stawiający sobie za cel obronę społeczeństwa przed 
łamaniem prawa przez rządzących w naszym kraju i po to, żeby przypomnieć 
wszystkim obywatelom, że mieszkamy w państwie europejskim, 
demokratycznym państwie i że demokracji powinniśmy ze wszystkich sił 
bronić. Po pierwszej manfestacji na której byłem jako uczestnik 
12.12.2015 zaangażowałem się w organizację protestów i innych działań 
naszego stowarzyszenia w przestrzeni publicznej Gdańska i tak dzieje się 
do dnia dzisiejszego. Z wykształcenia jestem architektem, więc 
wykorzystuję swoją wiedzą i umiejętnościami wydarzenia wzbogacając je o 
formy przestrzenne: Kartoniada (8x14metrów) przestawiająca plakat 
związany z TK,złożona ze 158 elementów, prowadzenie olbrzymiej 
sektorówki jako element integrujący z obserwatorami marszy, czy bariera 
– szlaban wzorowany na tym przedwojennym, zmontowany w ramach dyskursu 
publicznego o zawłaszczenie dorobku nowopowstałego MIIWŚ. Jestem ojcem 
dorosłej już córki i dlatego uważałem i uważam, że edukacja młodzieży i 
młodych ludzi wkraczających dorosłość to podstawa nauki demokracji i 
dlatego pomagałem przy organizacacji spotkań z autorytetami takimi jak 
Adam Michnik, Wiktor Osiatyński, czy ostatnio Andrzej Rzepliński. W taki 
oto sposób zostałam i działam jako społecznik.

KOMISJE:

ROZWÓJ SPOŁECZNY(konkursu ogłaszane przez WRS)

10.Edward Gwoźdź

Klub Jeździecki Akademicki Związek Sportowy

Wykształcenie i wykształcenie uzupełniające Kiedy Zdobyte wykształcenie 
mgr inż. mechanik – Politechnika Gdańska, Instytut Okrętowy – Maszyny i 
Siłownie Okrętowe o Certificate EJO Cambridge English Language Course o 
Rekomendacja Skarbu Państwa Departament Nadzoru Właścicielskiego NWB/ 
10283/95/HW o Certyfikat „Senior Manager” – „Competitive Marketing 
Strategy” w Management Center Europe – Bruksela o Ukończenie szkolenia 
dla kadry zarządzającej „Istota i wdrażanie norm serii ISO 9000” Centrum 
Zarządzania Techniką i Jakością Uniwersytetu LOYOLA MARYMOUNT , Los 
Angeles USA przy Politechnice Gdańskiej w Gdańsku o Certyfikat 
„Zarządzanie przez cele” – Arthur Andresen , o Certyfikat “Porozumienia 
cenowe i dokumentacja podatkowa” Centrum Edukacji Irena Ożóg i Wspólnicy 
Warszawa Doświadczenie zawodowe zarządzanie Kiedy Organizacja i opis 
Zakres kompetencji 1985-1992 BPiT „Almatur” oddział w Gdańsku – 
turystyka studencka Dyrektor Oddziału 1992-1995 „Gdańsk-Tourist” sp. 
z.o.o., – hotele działalność transportowa i turystyczna Prezes Zarządu 
1995-1996 Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie, Ministerstwo 
Dyrektor Departamentu Promocji 1996-1997 Polska Agencja Promocji 
Turystyki PP w Warszawie, Agencja Rządowa Dyrektor Naczelny 1998 Polska 
Izba Turystyki w Warszawie, Samorząd gospodarczy Sekretarz Generalny 
1998-2001 Fabryka Opakowań Różnych „FORCAN” S.A. w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej w Tczewie – nowa inwestycja Wiceprezes ds. Finansowych, 
Dyrektor Finansowy 2003-2004 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
Wiceprezes ds. Marketingu 2005- 2006 Międzynarodowe Centrum Szkolenia 
Energetyki sp. zoo Prezes Zarządu 2006- 2006 „KONGRES” sp. zoo w Płocku 
– hotel, szkolenia Prezes Zarządu 2007- 2008 Dolina Radości Sp. zoo 
wycena nieruchomości, consulting inwestycyjny Prokurent 2008-2011 Hotele 
Olsztyn Sp. z o.o. Prezes Zarzadu 2010-2011 Warmińsko Mazurska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A.

KOMISJE:

KULTURA

ROZWÓJ SPOŁECZNY (konkursu ogłaszane przez WRS)

INNE: Sport, Turystyka, Rekreacja, Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Promocja

11.Krystyna Ejsmont

Stowarzyszenie Biskupia Górka

Działam obecnie w Stowarzyszeniu Biskupia Górka, którego jestem prezeską 
i w Stowarzyszeniu WAGA, do którego należę od 2009 r. W obu 
organizacjach zrealizowałam wiele projektów społeczno-kulturalnych, w 
tym m.in. prowadziłam Dom Sąsiedzki i Klub Seniora „Senioryci” przez 
pierwsze trzy lata ich funkcjonowania, a od 2012 r. jestem redaktorką 
naczelną portalu osiedlowego www.biskupiagorka.pl i jego fanpejdża, 
zajmuję się także Archiwum Społecznym Biskupiej Górki. Byłam inicjatorką 
powstania Partnerstwa dla Biskupiej Górki w 2011 r.Jestem członkinią 
Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. W latach 2011-14 byłam radną 
Dzielnicy Gdańsk Śródmieście.

Ukończyłam Dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie 
Gdańskim.
Wiem, że brak osób do pracy w komisjach konkursowych to obecnie duży 
problem, stąd moje zgłoszenie. Poza tym, odkąd jestem członkinią 
Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych, jestem bardziej zainteresowana 
dokładnym rozpoznaniem mechanizmów rządzących przyznawaniem środków 
NGO-som na ich działalność, a w gdańskich komisjach nigdy nie 
uczestniczyłam. Ta praca będzie też dla mnie okazją do lepszego poznania 
naszych organizacji i ich pomysłów na działania.

KOMISJE:

WSZYSTKIE

12.Bożena Anna Yates

Komitet Obrony Demokracji Region Pomorski

Społecznie od 9 lat w Radzie Osiedla PSM Przymorze. Od 2015 roku, czynne 
zaangażowanie w Komitecie Obrony Demokracji.

KOMISJE:

ROZWÓJ SPOŁECZNY (konkursu ogłaszane przez WRS)

POMOC SPOŁECZNA (konkursy ogłaszane przez MOPR)