Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Koordynator GPEK - Joanna Kowalska

A
A
Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2014 r.

Koordynator Gdańskiego Programu Edukacji Kulturalnej - Joanna Kowalska

Kontakt: Pałac Młodzieży
ul. Ogarna 56, 80-826 Gdańsk, pok. nr 9
tel./fax: (058) 301 40 09 lub 301 60 07; 601 450 707
e-mail: edukacja.kulturalna.gd@wp.pl

Zadania główne Koordynatora GPEK:

  • budowanie sieci partnerów programu, w tym: instytucji i placówek kultury, organizacji pozarządowych, szkół artystycznych i uczelni wyższych,
  • budowanie i wspieranie międzyszkolnej sieci liderów edukacji kulturalnej
  • umożliwienie liderom edukacji kulturalnej rozwoju umiejętności i zainteresowań odpowiadających zainteresowaniom uczniów placówki,
  • wspieranie liderów w procesie wprowadzenia dziecka w kulturę jako aktywnego uczestnika życia kulturalnego,
  • poszukiwanie miejsc umożliwiających szerszą prezentację dokonań młodych artystów.

Koordynator założenia i formy ich realizacji GPEK oraz jego adekwatność do oczekiwań środowiska poprzez systematyczne gromadzenie i analizowanie informacji zwrotnych, które służą ewaluacji programu.

Pozostałe zadania:

  • Stały kontakt z partnerami GPEK celem pozyskiwania bieżących informacji dotyczących:
-  programów edukacyjnych i wybranych propozycji repertuarowych gdańskich instytucji kultury,
-  kalendarza imprez dla szkół i przedszkoli,
-  szkoleń, warsztatów, kursów przeznaczonych dla liderów,
-  aktualności związanych z realizacją programu.
  • Prowadzenie cyklicznych spotkań ze szkolnymi liderami edukacji kulturalnej poświęconych prezentacji ofert partnerów oraz informowanie szkół o ich rezultatach.
  • Coroczne pisemne podsumowanie realizacji GPEK.