PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Szanowni Państwo,

przedkładamy Państwu do konsultacji projekt Programu współpracy Miasta Gdańska z  organizacjami pozarządowymi na 2017 rok opracowany przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdańska oraz ekspertów zewnętrznych.

Zachęcamy do składania uwag i wniosków, które zostaną następnie przedłożone Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego do zaopiniowania.

Propozycje można przesyłać drogą elektroniczną do 25 września 2016 roku włącznie, na załączonym formularzu na adres michal.pielechowski@gdansk.gda.pl, bądź złożyć w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego przy ul. Kartuskiej 5, pok.205, II piętro, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek-8.00-16.00; środa -8.00-17.00; piątek-8.00-15.00.

Do pobrania: 

Projekt Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 (562.06 KB)

Formularz konsultacji (23.27 KB)