Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Konkursy otwarte na dyrektorów - liczba kandydatów

Konkursy otwarte na dyrektorów - liczba kandydatów

A
A

Urząd Miejski w Gdańsku informuje, że konkursy na stanowiska dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych są otwarte dla publiczności. Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w konkursach w charakterze obserwatorów w części postępowania konkursowego obejmującej prezentację koncepcji funkcjonowania
i rozwoju placówki oświatowej, przygotowanej przez kandydata na stanowisko dyrektora wraz z jego odpowiedziami na pytania członków komisji.

Konkursy w tym roku odbywają się w sali 120 (I piętro) Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238.

24 lipca 2018r. (wtorek)

Godz.:

Nazwa szkoły

Liczba kandydatów

8.30

Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. Leonida Teligi, Gdańsk ul. Stroma 19

2

10.30

Szkoła Podstawowa nr 69 im. gen. Stanisława Sosabowskiego, Gdańsk ul. Zielony Trójkąt 1

5

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 9 lipca 2018r Prezydent Miasta Gdańska ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów:

  • Szkoły Podstawowej nr 20 im. kmdr. ppor. Jana Grudzińskiego w Gdańsku, ul. Wczasy 3 (ponownie)
  • Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 75
  • Termin składani ofert na powyższe konkursy 25 lipca 2018r.
  • Termin przeprowadzenia konkursów – 9 sierpnia 2018r.