PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Konkurs na innowacyjne pomysły na rzecz osób starszych

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza wszystkich na co dzień mierzących się z problemem starości - organizacje i instytucje, autorów rozwiązań technologicznych, projektantów, artystów i społeczników, którzy są gotowi odpowiedzieć na społeczne wyzwania związane z sędziwą starością - do udziału w konkursie (inkubator i dotacje) na innowacyjne pomysły dotyczące wspierania osób starszych i ich opiekunów. Nabór pomysłów trwa do 28 lutego.

A
A

Dziś szacuje się, że ponad 1,3 miliona osób starszych potrzebuje opieki. Ich rodzina i przyjaciele pomagając im pracują na 250 tysiącach etatów. Wyzwanie, przed którym wszyscy stoimy, to przygotowanie się do starości i tworzenie dobrych warunków życia dla osób, które już teraz są stare. Dobra, aktywna, szczęśliwa starość nie jest odległym zagadnieniem czy utopijną ideą. Starzenie się jest częścią naszego życia, dotyczy nas samych i naszych najbliższych – przede wszystkim rodziny, ale też sąsiadów i przyjaciół.

Towarzystwo oferuje swoje 15-letnie doświadczenie we wspieraniu społecznych inicjatyw, autorską metodę inkubacji, dotacje na testowanie nowych rozwiązań oraz praktyczną wiedzę związaną z realizacją ponad 300 działań stymulujących aktywność osób starszych.

Możesz wspólnie z Towarzystwem stworzyć społeczność osób, dla których starość i wyzwania z nią związane to ważny temat

Poszukiwane są pomysły:

 • łączące w niestandardowy sposób zasoby z potrzebami osób starszych lub ich opiekunów
 • szanujące podmiotowość osób starszych
 • tworzące i wzmacniające więzi społeczne
 • niestosowane dotąd w Polsce
 • prowadzące do powstania nowych lub ulepszenia istniejących produktów, narzędzi lub usług, sposobów organizacji czy modeli działania
 • możliwe do upowszechniania na szerszą skalę

Organizatorzy zapewniają:

 • wsparcie ekspertów na każdym etapie rozwoju pomysłu o wartości od 5 do nawet 30 tys. zł
 • dotację na testowanie rozwiązania w wysokości od  20 do 50 tys. zł
 • od 15 do 50 godzin indywidualnej pracy z tutorem
 • od 6 do 12 tys zł. dodatkowego wsparcia na dopracowanie innowacji
 • udział w targach, warsztatach i prezentacjach
 • miejsce w gronie społecznych innowatorów szukających rozwiązań na rzecz starszych osób zależnych lub ich opiekunów

Zbudujmy społeczność osób, dla których ten temat jest ważny. Twórzmy i testujmy pomysły, które realnie wpłyną na jakość życia osób starszych, ich opiekunów i nas samych. Chętnie skonsultujemy Państwa pomysł i odpowiemy na wszystkie pytania pod nr tel: (22) 225 33 70 / kom: 720 909 015 lub adresem e-mail: sieciwsparcia@e.org.pl - zapewnia Marta Białek-Graczyk, Prezeska Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Więcej informacji na stronie: http://sieciwsparcia.pl/o-konkursie/.