Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Komunikat ws. ponownego otwarcia placówek

A
A
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy gdańskich szkół i placówek oświatowych,
 
dzisiejszy komunikat pragnę rozpocząć od przekazania podziękowań. Ogromne wyrazy uznania dla Państwa, jak również Waszych Pracowników za całą pracę włożoną w ostatnich dniach w celu przygotowania placówek na bezpieczny powrót najmłodszych dzieci i uczniów. Pomimo często niejasnych wytycznych ze strony służb sanitarnych, jak również przy braku jednoznacznych podstaw prawnych, każdy z Państwa dołożył wszelkich starań, aby w wskazanym przez Prezydent Miasta Gdańska terminie, tj. 18 maja być gotowym zarówno pod kątem proceduralnym, jak i organizacyjnym na częściowe otwarcie placówki.
 
Z przekazanych w ankietach deklaracji wynika, że zdecydowana większość z funkcjonujących na terenie Gdańska przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi ponownie rozpocznie działalność od najbliższego poniedziałku. Tych z Państwa, którzy z różnych względów, wskazali częściową gotowość proszę o dołożenie wszelkich starań, aby umożliwić ponowne otwarcie od poniedziałku. Zdajemy sobie sprawę, że najczęściej braki dotyczą środków ochrony osobistej. W tej chwili na bieżąco udzielamy zgody na indywidualne dokonywanie zakupów, w uzasadnionych przypadkach nastąpi również zwiększenie budżetów placówek. W dalszym ciągu nie mamy informacji zwrotnej od służb Wojewody, kiedy i w jakiej skali zostaną dostarczone zapotrzebowane środki.
 
Dla wszystkich Państwa, w tym również Dyrektorów szkół średnich przesyłam zestaw najistotniejszych informacji:
 
1. Po raz kolejny zostaliśmy postawieni przed koniecznością podjęcia przygotowań na bazie informacji medialnych i lakonicznych komunikatów ze strony www ministerstwa. Wszystkich Państwa proszę o bieżące śledzenie udostępnianych informacji, w tej chwili zwłaszcza w zakresie planowanego powrotu klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zmian w zakresie kształcenia zawodowego (praktyki uczniowskie). Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo oderwany od rzeczywistości oświatowej jest komunikat o planowanej możliwości indywidualnych konsultacji, czy też organizacji „zajęć opiekuńczych z elementami dydaktyki przy zachowaniu nauki zdalnej”. Proszę w pierwszej kolejności dyrektorów szkół podstawowych o dokonanie już pierwszych, wstępnych diagnoz wśród rodziców – od poniedziałku będziemy zbierać od Państwa te informacje w formie kolejnej ankiety.
 
2. Jak już wspomniałem, w dalszym ciągu czekamy na realizację dostaw środków ochrony zadeklarowanych przez Wojewodę Pomorskiego. Na ten moment większość z Państwa otrzymała tylko płyn do dezynfekcji. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami część z tych środków posłuży również do wsparcia placówek niesamorządowych z terenu Gdańska. Od poniedziałku zorganizujemy transport, który odbierze od Państwa po 4 z dostarczonych do tej pory pojemników z płynem.
 
3. Część z Państwa w dalszym ciągu dopytuje o możliwość otwarcia przyszkolnych obiektów sportowych, w tym boisk, placów zabaw i hal. Oczywiście zgodnie z przyjętymi przepisami ostateczna decyzja leży po stronie administratora obiektu. Pamiętajmy, że również na administratora obiektu spada cała odpowiedzialność za spełnienie rygorystycznych wytycznych sanitarno-epidemicznych. W dalszym ciągu ponawiamy jednak brak rekomendacji na ponowne otwarcie tych obiektów. Stanowią one integralną część kierowanych przez Państwa placówek, a co za tym idzie należy to uwzględnić przy obecnym planowaniu ponownego przyjęcia uczniów. Nie widzę możliwości pogodzenia rygorystycznych wytycznych GIS z możliwością dostępu do obiektu szkolnego dla osób postronnych.
 
4. Wielu z Was wyraża zaniepokojenie zakomunikowanym powrotem do zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacji, od poniedziałku, 18 maja. Zgodnie z informacją podaną przez MEN jest to wyłącznie możliwość. W dalszym ciągu, w przypadku braku możliwości spełnienia wytycznych sanitarnych, w tym budowania jednorodnej grupy podopiecznych i opiekunów, jest możliwość realizacji tych zajęć w formie zdalnej.
 
5. W najbliższych dniach przekażemy do przedszkoli i szkół podstawowych plansze z podstawowymi informacjami dot. procedur bezpieczeństwa dla rodziców. Prosimy o umieszczenie tych informacji w widocznym miejscu przy wejściu na teren placówki (np. przy bramie). Zgodnie z wytycznymi uchwały krajobrazowej.
 
6. W sytuacji kategorycznego wskazania braku możliwości ponownego otwarcia placówki proszę o zastosowanie się do dotychczas przyjętej procedury, tj. złożenie wniosku ws. wyrażenia zgody na dalsze zawieszenie zajęć. Wniosek w dotychczas przyjętej formie elektronicznej powinien wpłynąć w dniu jutrzejszym, tj. 15 maja najpóźniej do godziny 10.00. Podkreślam, że dotyczy to tylko tych placówek, które zgodnie z przepisami mają możliwość ponownego otwarcia, tj. przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi, a na dzień dzisiejszy nie spełniają wytycznych bezpieczeństwa. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego proszę pamiętać o skutecznym poinformowaniu rodziców i opiekunów dzieci. W ewentualnym wniosku należy wskazać maksymalny czas na przygotowanie placówki, jednak nie dłuższy niż 1 tydzień.
 
7. Wszyscy, którzy w deklaracjach zaznaczyli opcję częściowego przygotowania proszeni są o podjęcie działań w celu osiągnięcia pełnej gotowości, w tym dokonanie samodzielnie niezbędnych zakupów środków ochrony. Przypadki braków kadrowych proszę uzgadniać bezpośrednio z inspektorem WRS, Panią Kierownik Bieniasz lub przedstawicielem dyrekcji Wydziału Rozwoju Społecznego. Przed zgłoszeniem należy podjąć starania w celu uzyskania informacji z sąsiednich placówek o możliwości oddelegowania pracownika. 
 
Zdajemy sobie sprawę, jak duże czeka nas wszystkich wyzwanie. Na czas bezpiecznego, ponownego otwarcia placówek przypominam o pełnym wsparciu ze strony organu prowadzącego i stałej gotowości na udzielanie Państwu niezbędnych informacji.
 
Z wyrazami szacunku,
 
Grzegorz Kryger