Szanowni Państwo, Dyrektorzy gdańskich szkół i placówek oświatowych,

 

pomimo formalnie wciąż trwających wakacji zarówno my, jaki i zapewne wielu z Państwa aktywnie przygotowujemy się do wyzwań nowego roku szkolnego. Przed nami wszystkimi liczne trudności, ale też jestem przekonana liczne sukcesy i pozytywne zmiany. Wzorem lat ubiegłych chcielibyśmy zaprosić Państwa wraz z Wicedyrektorami (niestety, ze względu na trwający stan zagrożenia epidemicznego, a tym samym konieczność spełnienia reżimów sanitarnych, może to być maksymalnie jeden wicedyrektor z danej placówki) na konferencję plenarną inaugurującą nowy rok szkolny 2020/2021. Spotkanie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa odbędzie się w poniedziałek 24 sierpnia w godz. 9:00-13:00 w siedzibie AmberExpo. Przed samym wydarzeniem otrzymają Państwo drogą mailową szczegółową instrukcję dotyczącą zarówno dojazdu, jak i poruszania się po siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Podczas zaplanowanego spotkania omówimy szczegółowo zarówno podsumowanie mijającego roku szkolnego, jak i największe wyzwania, które stawia przed nami wszystkim powrót do pracy na terenie szkoły, czy przedszkola. Stosując się do opublikowanych wytycznych GIS i MEN pamiętajmy:

  1. Pomimo odejścia od nauki w formie zdalnej wciąż utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego nie napawa optymizmem. Zawczasu przygotujcie kilka wariantów pracy placówki bazując na zdobytym już doświadczeniu z poprzedniego roku szkolnego.
  2. Wszelkie wątpliwości i pytania kierujcie na bieżąco zarówno do odpowiednich służb sanitarnych, jak i do Wydziału Rozwoju Społecznego. 

  3. Zadbajcie o sprawną i aktualizowaną komunikację zarówno z pracownikami, jak i uczniami i ich rodzicami i opiekunami.

  4. W przypadku przejścia na tryb zdalnej nauki wykorzystajcie sprzęt już znajdujący się w placówce. Dalsze potrzeby komunikujcie – będziemy się starali udzielać bieżącego wsparcia. Ponownie priorytetem jest zarówno zdrowie i bezpieczeństwo każdego z nas, jak i nie poddanie nikogo wykluczeniu, w tym wykluczeniu cyfrowemu.

  5. Z posiadanych w budżecie środków finansowych zakupcie odpowiednią ilość środków ochrony wynikających zarówno z wytycznych GIS, jak i opracowanych przez Was wewnętrznych regulaminów. Bądźcie w stałym kontakcie zarówno z GCUW, jak i inspektorami z WRS.

  6. Najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej. Do niezbędnego minimum ograniczcie możliwości tworzenia się większych skupisk osób na terenie placówki. Nie rekomendujemy organizowania większych wydarzeń np. apeli, uroczystości i turniejów.

  7. Opracowując wewnętrzne procedury zadbajcie o wydzielenie mniejszych stref dla poszczególnych grup uczniów, np. dla klas 0-3, 4-6 i 7-8. Pozwoli to w przypadku potwierdzenia przypadków zarażenia wyznaczyć krąg osób, które należy poddać kwarantannie. 

  8. Korzystajcie i zachęcajcie do skorzystania z dostępnych form ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji w obszarze pracy zdalnej. Wykorzystajmy tę pozytywną zmianę, która nastąpiła wraz z marcowym zawieszeniem zajęć. Do Państwa i Waszych nauczycieli dyspozycji pozostaje kanał na platformie YouTube/EduStandardGDN TV, dedykowane grupy w mediach społecznościowych (grupa „dyrektorska” i „nauczycielska” na Facebooku). Chciejmy dzielić się wiedzą, ale też nie bójmy się pytać. Specjalnie dla gdańskich nauczycieli przygotowaliśmy dodatkową ofertę szkoleniową, która ma wzmocnić jeszcze nasze kompetencje w zakresie korzystania z środowiska pracy zdalnej. Już od czwartku, 20 sierpnia rozpoczynamy cykl 6 webinariów, które zostały zaplanowane tak, aby swoją tematyką odpowiedzieć na potrzeby zarówno nauczycieli poruszających się po środowisku Gdańskiej Platformy Edukacyjnej w sposób podstawowy, jak i bardziej zaawansowany. Szczegóły wydarzeń wraz z linkami znajdziecie Państwo w załączonym do maila pliku. Dodatkowo we współpracy z CEN przygotowaliśmy cykl ćwiczeń pogłębiających tematykę poruszaną podczas webinariów.

  9. Udzielajmy sobie wzajemnie wsparcia. Wszyscy z Państwa bardzo wysoko ocenili tworzone w ostatnich miesiącach grupy samokształceniowe, wewnątrz których dyrektorzy naszych szkół prowadzili wewnętrzne szkolenia dla poszczególnych Rad Pedagogicznych. W tej chwili posiadamy dane kontaktowe wraz z deklaracją wsparcia od kilku dyrektorów i nauczycieli gotowych w każdej chwili zorganizować u Państwa takie szkolenie – potrzeby w tym zakresie prosimy zgłaszać bezpośrednio w Wydziale Rozwoju Społecznego.

  10. Rok szkolny każdorazowo charakteryzuje się olbrzymią dynamiką. Ten najbliższy będzie pod tym względem szczególny. Tempo zmian zarówno w przepisach oświatowych, jak i wytycznych sanitarnych wymaga od nas wszystkich bieżącego śledzenia trwającego procesu legislacyjnego. Będziemy starali się zawsze Państwa wspierać w tych działaniach, nie zwalnia to nas jednak z odpowiedzialności w tym zakresie.

Powoli kończą się te niezwykle pracowite wakacje. Przed nami nowy rok szkolny. Kluczem do sukcesu jest właściwe przygotowanie się na czekające nas wyzwania. Oczywiste jest, że nie będziemy mieli możliwości przewidzenia wszystkich możliwych trudności i sytuacji kryzysowych. Ważne jest jednak, abyśmy spróbowali wspólnie przejść zarówno etap przygotowań, jak i w pełni skorzystać z możliwych form doskonalenia zawodowego.

 

 

Na najbliższy czas i rozpoczynający się rok szkolny pozostaję z wyrazami szacunku

 

Aleksandra Dulkiewicz

Prezydent Miasta Gdańska