Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

KOMUNIKAT V - wyniki konkursów na dyrektorów szkół

KOMUNIKAT V - wyniki konkursów na dyrektorów szkół

A
A

Przewodniczący komisji konkursowych informuje, że w wyniku przeprowadzonego na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 694)
    w dniu 26.06.2018r. postępowania rozstrzygnięto konkurs poprzez wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Gdańsku przy ul. Gościnnej 4. Kandydatem na stanowisko Dyrektora został Pan Grzegorz Borsuk, który objął stanowisko dyrektora z dniem 01.07.2018r.

 

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U z 2017r. poz. 1587) w dniu 05.07.2018r. postępowania rozstrzygnięto konkurs poprzez wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy Gdańskiej
    Ireny Sendlerowej w Gdańsku
    przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52. Kandydatem
    na stanowisko Dyrektora jest Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pan Dariusz Grebasz, który obejmie stanowisko dyrektora z dniem 01.09.2018r..

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 im. kmdr. ppor. Jana Grudzińskiego w Gdańsku przy ul. Wczasy 3 został unieważniony i ogłoszony ponownie

 

 

Gdańsk, 06.07.2018r.