PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

KOMUNIKAT IV - wyniki konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

A
A

Przewodniczący komisji konkursowych informuje, że w wyniku przeprowadzonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U z 2017r. poz. 1587) postępowań, które odbyły się w dniach 05.07.2019r. i 08.07.2019r.  rozstrzygnięto konkursy poprzez wyłonienie kandydata na stanowisko:

  1. Dyrektora Przedszkola nr 16 w Gdańsku przy ul. Rozłogi 13. Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Anna Czujko.
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 52 im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku przy Tadeusza Kościuszki 111. Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Ewa Wasilewska.
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 81 im. Michała Siedleckiego w Gdańsku przy ul. prof. Michała Siedleckiego 14. Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Mariola Cyranek.
  4. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku przy ul. Piotra Czajkowskiego 1. Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pan Mirosław Michalski.
  5. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku przy ul. Wodnika 57. Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Marzena Majerowska.
  6. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku przy ul. Na Zaspę 31a. Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Beata Czaja.
  7. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku przy ul. Topolowej 7. Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Małgorzata Mroczkowska.

Ponadto Przewodniczący komisji konkursowej informuje, konkurs na stanowisko dyrektora XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana Mokwy w Gdańsku przy ul. Jana Pestalozziego 11/13 przeprowadzony w dniu 05.07.2019r. nie wyłonił kandydata na stanowisko dyrektora.

 

Gdańsk, 10.07.2019r.