Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Komunikat IV – wyniki konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

A
A

Przewodniczący komisji konkursowych informuje, że w wyniku przeprowadzonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U z 2017r. poz. 1587) w dniach 08.06.2018r. i 11.06.2018r.  postępowań rozstrzygnięto konkursy poprzez wyłonienie kandydata na stanowisko:

1. Dyrektora Przedszkole nr 22 w Gdańsku przy Kartuskiej 104a.

Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Anna Meyka.

2. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 im. kmdr. ppor. Jana Grudzińskiego w Gdańsku przy Wczasy 3.

Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Beata Groth.

3. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 44 im. Adama Mickiewicza w Gdańsku przy Jagiellońska 24.

Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Małgorzata Szczepańska-Stankiewicz.

4. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdańsku przy ul. Ignacego Krasickiego 10.

Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Aleksandra Masalon.

5. Dyrektora Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku przy Mariana Seredyńskiego 1a.

Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Justyna Kulling-Bogdan.

6. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku przy ul. Stefana Batorego 26.

Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Elżbieta Paprocka-Levano.

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 im. kpt. Leonida Teligi w Gdańsku przy ul. Stromej 19 został nierozstrzygnięty.

Gdańsk, 15.06.2018r.

Lucyna Pietrzela (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego