PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Jubileusze Gdańskich Placówek Oświatowych w roku 2015

A
A
Placówka Jubileusz Data obchodów
Przedszkole nr 12 80-lecie czerwiec 2015r
http://przedszkole12-lesnydomek.pl/
Przedszkole nr 63 40-lecie maj 2015 r.
http://przedszkole63.blogspot.com/
Szkoła Podstawowa nr 4 70-lecie 22 maja 2015 r.
http://sp4.szkola-net.pl/
Szkoła Podstawowa nr 11 70-lecie 1 października 2015 r.
http://www.sp11gdansk.pl/
Szkoła Podstawowa nr 14 60-lecie  21 października 2015r. 
http://new.sp14.iq.pl/
Szkoła Podstawowa nr 15 70- lecie 24 kwietnia 2015 r.
http://sp15gda.pl/
Szkoła Podstawowa nr 20 70-lecie 29 maja 2015 r. 
http://www.sp20.gda.pl/
Szkoła Podstawowa nr 23 110 lat 1 czerwca 2015 r.
http://sp23gdansk.pl/
Szkoła Podstawowa nr 27 70- lecie 10 listopada 2015 r.
http://www.sp27gdansk.pl/
Szkoła Podstawowa nr 40 70-lecie   18 września 2015 r.
http://www.sp40.gda.pl/
Szkoła Podstawowa nr 57 55-lecie 18 listopada 2015 r.
http://www.sp57gda.pl/
Szkoła Podstawowa nr 60 55-lecie 16 października 2015 r.
http://www.sp60.republika.pl/
Szkoła Podstawowa nr 69 50-lecie 15 maja 2015 r.
http://www.szkola69.cba.pl/
Szkoła Podstawowa nr 82 53-lecie nadania imienia,
195 lecie istnienia szkoly
w Klukowie
2 września 2015 r.
http://www.sp82.internetdsl.pl/
Szkoła Podstawowa nr 85 70-lecie  październik 2015 r.
http://www.sp85.pl/
Gimnazjum nr 11 50-lecie 9 października 2015 r.
http://www.gim11.edu.pl/
Gimnazjum nr 20 Święto Hanzy 16 maja 2015 r.
http://www.g20hanza.pl/autoinstalator/joomla1/
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 70-lecie SP 38 16 października 2015 r.
http://www.zkpignr24.szkolnastrona.pl/
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26 z klasami sportowymi 50-lecie 30 września 2015 r.
http://www.zkpig26.gda.pl/
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1 20-lecie   27 marca 2015 r. 
http://www.zsoiz1.gda.pl/
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Nadanie im. Stefana Banacha XXIV LO
oraz Gimnazjum nr 33
30 marca 2015 r.
http://24lo.gdansk.pl/
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 XXXVIII Ogólnopolski
Zjazd Rodziny Szkół
Imienia Jana Pawła II
29 maja 2015 r.    
http://www.zso8gdansk.pl/
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 30– lecie SP 5  16 października 2015
http://www.zso8gdansk.pl/szkola-podstawowa-nr-5,s,30.html
I Liceum Ogólnokształcące 70-lecie  8-9 października 2015 r.
http://www.ilo.gda.pl/
II Liceum Ogólnokształcące 70-lecie 25 września 2015 r.
http://www.2lo.gda.pl/
III Liceum Ogólnokształcące 70 lecie 24 października 2015 r.
http://topolowka.pl/
V Liceum Ogólnokształcące 70-lecie 12 czerwca 2015 r. 
http://www.vlo.gda.pl/
Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM 220 lat  obchody całoroczne
http://conradinum.pl/
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 40-lecie 22 października 2015 r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 25-lecie  marzec 2015
Szkolne Schronisko Młodzieżowe z filiami 10-lecie do ustalenia
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej 10-lecie obchody całoroczne
http://www.gokf.gda.pl/

 

Artykuły dot. jubileuszy:

"Szkoła im. Dzieci Świata ma 110 lat " https://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,37638.html

"Nowe boisko - wielka radość SP 69" https://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,37269.html

"Stare mury – nowe idee" https://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,37253.html