PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Jak Gdańsk 2030+ widzą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych? Kolejne kroki we wspólnym budowaniu Strategii Miasta

Blisko stu uczniów gdańskich szkół ponadgimnazjalnych spotkało 10 października w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, by rozmawiać o swojej przyszłości w perspektywie kilkunastu lat. Dzień później na podobnym warsztacie spotkało się 80 uczniów różnych typów klas i roczników Pomorskich Szkół Rzemiosł.

A
A

Blisko stu uczniów gdańskich szkół ponadgimnazjalnych spotkało 10 października w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, by rozmawiać o swojej przyszłości w perspektywie kilkunastu lat. Dzień później na podobnym warsztacie spotkało się 80 uczniów różnych typów klas i roczników Pomorskich Szkół Rzemiosł.

Wśród warsztatowiczów znaleźli się przedstawiciele klubów dyskusyjnych, samorządów, gazet uczniowskich, liderzy projektów lokalnych z różnych gdańskich szkół ponadgimnazjalnych z: liceów ogólnokształcących nr I, IV, VII, VIII, IX, XIV, XIX, XXI, XXIV, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku oraz Pomorskich Szkół Rzemiosł.

Uczniowie dokonali próby określenia swoich planów życiowych i warunków jakie oferować miałby Gdańsk, by mogli realizować swoje aspiracje, zarówno te odnoszące się do kariery zawodowej, jak i zainteresowań i atrakcyjnego odpoczynku w czasie wolnym. Młodzi ludzie chcieliby mieszkać w mieście przyjaznym, nowoczesnym i atrakcyjnym kulturalnie, w Gdańsku, który zapewni dobry start w życie i godny byt ich rodzinom.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół za umożliwienie wspólnej pracy, a nauczycielom i uczniom za udział w tej niecodziennej lekcji wiedzy o społeczeństwie.


Więcej o procesie budowy Strategii - www.gdansk.pl/strategia,1746.html

Galerie foto ze spotkań - www.gdansk.pl/strategia,1753.html