PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Jak chronić „wolną wolę” w internecie?

EDUKACJA MEDIALNA I PROFILAKTYKA. TWORZYMY AUTORSKIE SCENARIUSZE GODZIN WYCHOWAWCZYCH Zapraszamy na sesję warsztatowo - szkoleniową E-LAB DT: 11 CZERWCA (sobota) 2015 r. w godz. 9.30-14.00 (9.00 rejestracja) w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, ul. Biskupia 24, 80-875 Gdańsk

A
A

.

„WOLNA WOLA” W INTERNECIE?

Internet jest codziennością w życiu młodych ludzi. Ich techniczne zdolności poruszania się online są często na wysokim poziomie – czasem nie do prześcignięcia, ale niestety ich refleksja na temat tego co robią online pojawia się rzadko. W Stanach Zjednoczonych mówi się nawet o nich jako pokoleniu digitalnych naiwnych. W wyniku tego zajwiska młodzi ludzie są wrażliwsi na różne formy manipulacji online, a co za tym idzie ich „wolna wola” jest narażona na wywieranie wpływów.

„Fragmentacja” to charakterystyczna cecha obecnego pokolenia młodzieży. Częściowo jest ona wynikiem wpływów świata dorosłych. Młodzi ludzie  dorostają w społeczeństwie, w którym zdarzenia odbywają się szybciej niż rozum może je ogarnąć, w którym media i polityka używają skrótów myślowych i w którym wiadomości online  są krótkie i cyniczne. Dodatkowo, wielu dorosłych unika rozmów z młodzieżą na trudne tematy – tak dzieje się zarówno w domu jak i w szkole. W tej „sfragmentowanej” przestrzeni młodzież sama dalej „fragmentuje” się poprzez wielozadaniowość, która powoduje, że tylko krótkie - niekompletne informacje docierają do ich pamięci.

Wynikiem stanu „fragmentacji” jest to, że dla wielu młodych osób wyzwaniem staje się krytyczne myślenie, a także używanie abstrakcyjnych teorii do praktycznych sytuacji jest dla nich problemem. Nauczyciele zauważają to na co dzień w klasie: młodzi ludzie mają krótkie okresy koncentracji, dyskutują z dużymi emocjami, wyrażają ekstremalne opinie bez uzasadnienia oraz mają problemy z abstrakcyjnym myśleniem.

Aby chronić młodzież przed manipulacją – dawać im szansę mieć „wolną wolę” -  musimy wzmacniać ich odporność. W tym stanie ich „fragmentacji” nie jest skuteczne przekonywanie ich do zmiany zachowań lub tradycyjne nauczanie. Rozwiązaniem pozytywnym jest dialog międzypokoleniowy, który jako dorośli powinniśmy zainicjować. W dialogu musimy używać elementów z obszaru interaktywnej dydaktyki oraz profilaktyki. To działanie ma uświadomiać dzieciom i młodzieży nie tylko jakie mechanizmy najczęściej używane są manipulacją (wg teorii np. Robert Cialdini i Charles Duhigg),  a także ma ich upewniać, że mają z kim rozmawiać - kimś dorosłym - kiedy spotykają się z wyzwaniami.

Diagnoza i interpretacja zachowań młodego pokolenia w klasie oraz dobre praktyki jak na te zachowania reagować są wynikami autorskich projektów polskich i europejskich (2010-2016). Temat ten wzbudza duże zainteresowanie profesjonalistów i mediów w Polsce jak i w Holandii. [Przygotowanie i opracowanie: Onno Hansen i Beata Staszyńska (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ/ 05.2016]

 

ZAPROSZENIE NA SESJĘ WARSZTATOWO-SZKOLENIOWĄ E-LAB DT

Miasto Gdańsk, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Fundacja Citizen Project, Ezzev Foundation i Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna,  serdecznie zapraszają do udziału w SESJI WARSZTATOWO - SZKOLENIOWEJ E-LAB DT organizowanej w ramach projektu edukacyjnego: „E-LAB Dynamiczna Tożsamość. Warsztatowa metoda: konstruktywna konfrontacja z mediami a autorefleksja offline i online.” i działalności międzynarodowej koalicji (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ. (Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Edukacja medialna i informacyjna).

    Sesja E-LAB DT adresowana jest do nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, dyrektorów i osób zainteresowanych własnym rozwojem i stosowaniem narzędzi wspierających dialog z młodzieżą. Ta droga w pracy nauczyciela – wychowawcy i rodzica - opiekuna wymaga łączenia umiejętności dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i interpersonalnych.

    Program sesji E-LAB DT łączy elementy teoretyczne, warsztatowe i dyskusję. Po sześciu latach naszych badań w edukacyjnych projektach narodowych i europejskich odkryliśmy, że tożsamość i komunikacja młodzieży diametralnie zmieniły się. Wiedza o tej nowej rzeczywistości jest ważna dla wszystkich,  którzy profesjonalnie pracują z dziećmi i młodzieżą.

     W czasie sesji E-LAB DT umożliwimy przygotowanie autorskich scenariuszy godzin wychowawczych, które w praktyce będą mogły wspierać dyskusję w klasie lub rozmowę w domu na trudne tematy. Zapewnimy możliwość tworzenia sieci kontaktów i wymiany myśli, a wyniki sesji zostaną opublikowane w Internecie na platformie e-learningowej:

www.e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/

 

Udział w sesji warsztatowo-szkoleniowej jest bezpłatny. Zapisy on-line trwają do 8 czerwca 2016 roku. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: m.gwizdalska@gwsh.gda.pl, podając swoje imię i nazwisko. Każdy z biorących udział w sesji otrzyma zaświadczenie uczestnictwa.

Patronat Honorowy: JM Rektor GWSH prof. zw. dr hab. Zbigniew Machaliński

Zaproszenie na warsztaty (537.87 KB)

 

WIĘCEJ O

PROJEKCIE: E­-LAB DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa metoda - konstruktywna konfrontacja z mediami a autorefleksja offline i online: https://www.facebook.com/ELABDT.org

 

(adT) AKADEMII DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ: https://www.facebook.com/ELABDT.akademia

 

PARTNERACH:

GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ: http://gcpu.pl/

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA: http://www.gwsh.gda.pl/pl

 

REALIZATORACH:

EZZEV FOUNDATION: http://ezzev.eu/

FUNDACJA CITIZEN PROJECT: http://foundationcitizenproject.eu/

 

O KAMPANII SPOŁECZNEJ: https://www.facebook.com/ELABDT.kampania