PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Informatyk na arenie międzynarodowej

A
A
-
logo

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 24 marca 2014r. w akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna. Projekt Zespołu Szkół Energetycznych uzyskał 96 punktów na 100 możliwych i otrzyma 44.718,00 euro na edukację kadry szkolnej

Szczegółowy plan projektu został stworzony i opracowany przez Danutę Litwin – Kruszczyńską, nauczycielkę języka angielskiego, oraz Annę Barnicz, nauczycielkę informatyki. W jego wyniku w roku szkolnym 2015/2016 ma powstać grupa w klasie o profilu Technik Informatyk, która będzie realizować zaawansowany program (wykładowy) języka angielskiego zarówno jako przedmiotu docelowego, jak i narzędzia do pogłębiania wiedzy z innych przedmiotów – między innymi informatyki, matematyki, przedsiębiorczości oraz przedmiotów zawodowych. W ramach projektu piętnastu nauczycieli odbędzie dwutygodniowe kursy językowo – metodyczne oraz specjalistyczne w Wielkiej Brytanii między innym w Bath English Language School w Bath oraz w Mayflower College of English w Plymouth. W przyszłości mamy nadzieję na opracowanie kolejnego programu, którego celem będzie umożliwienie najzdolniejszym uczniom odbywania praktyk za granicą – oznajmia Pani Danuta.

Termin zgłaszania wniosków do pierwszej rundy upłynął 17 marca 2014. Wypełnianie formularza aplikacyjnego i załączanie wszystkich niezbędnych dokumentów było znacznie utrudnione, ponieważ do momentu zakończenia przyjmowania wniosków nie ukazał się oficjalny przewodnik po programie w języku polskim – podkreśla Pani Danuta. Z początkiem czerwca dotarła do nas szczęśliwa wiadomość, iż decyzją Narodowej Agencji Programu Erasmus + nasz wniosek został zaakceptowany. Nie jest to jednak koniec naszych powodów do dumy. Z oficjalnych wyników dowiedzieliśmy się, że nasz projekt był jednym z 521 złożonych wniosków, a zaledwie 118 z nich otrzymało pełną akceptację w chwili ogłoszenia wyników. Co więcej, nasz projekt uzyskał 96 na 100 możliwych punktów i tym samym znajduje się na 17 pozycji wśród wszystkich zaakceptowanych wniosków. Jesteśmy jedyną szkołą w całym Trójmieście, której wniosek został w pełni zatwierdzony.

„Informatyk na arenie międzynarodowej” nie jest pierwszym europejskim projektem, realizowanym przez ZSE - w latach 2004, 2005 i 2013 trzy nauczycielki języka angielskiego z ZSE uczestniczyły w projekcie w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Nowy program ma charakter bardziej globalny, przedstawia wizję rozwoju naszej szkoły w kontekście europejskim oferując wsparcie finansowe nauczycielom pragnącym udoskonalać swój warsztat pracy na wniosek i z zapotrzebowania dyrektora szkoły, mgr inż. Jerzego Dorau – tłumaczy Pani Danuta.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Najbliższy termin składania wniosków to 01 października 2014r. w obszarach:

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Wymiany młodzieżowe

Wolontariat europejski

Mobilność osób pracujących z młodzieżą

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Partnerstwa strategiczne

Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe

Akcja 3. Wsparcie reform w edukacji (dla projektów realizowanych między 1 stycznia 2015r. a 30 września 2015r.)

 

Więcej informacji na stronie: http://erasmusplus.org.pl/

Broszura prezentująca możliwości, jakie daje Erasmus+ (492.21 KB)

Szczegółowa prezentacja na temat programu (4.2 MB)

Przewodnik po programie Erasmus+ (4.23 MB)

Monika Stachurska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego