Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacje dla realizatorów zadań publicznych zleconych przez Miasto Gdańsk, w związku z COVID-19

A
A

Komunikaty dotyczą realizatorów zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o zdrowiu publicznym, szczególnie w obszarach pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zdrowia publicznego, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii.

13 marca 2020

 
  • Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości:  nieodpłatna pomoc prawna i porady obywatelskie i Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nieodpłatna pomoc prawna i porady obywatelskie
 
12 marca 2020
 
  • Komunikat Wojewody odnośnie zawieszenia działań placówek z obszaru pomocy społecznej i wspierania rodziny
Komunikat wojewody o zawieszeniu działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:
a) placówkach wsparcia dziennego;
b) centrach integracji społecznej;
c) klubach integracji społecznej;
d) dziennych domach i klubach seniora;
e) środowiskowych domach samopomocy;
f) warsztatach terapii zajęciowej.
11 marca 2020
 
  • Komunikat ws. działań prewencyjnych wobec zagrożenia zakażenia chorobami przenoszonymi drogą kropelkową