PORTAL MIASTA GDAŃSKA

„GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”

„GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”
Projekt pn. „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”, realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa, Działanie: 6.1 Aktywna integracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
GPS

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie, w skład którego wchodzą:

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku – Lider Partnerstwa,
  2. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA,
  3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku,
  4. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Uczestnicy Projektu mogą liczyć na pomoc pracownika socjalnego, trenera pracy, wsparcie specjalistyczne, np. psychologa, czy też specjalisty ds. uzależnień. Pomysłodawcy Projektu dużą wagę przykładają do aktywizacji zawodowej Uczestników Projektu, w związku z powyższym podejmowanych jest szereg działań, które docelowo mają doprowadzić do pozyskania zatrudnienia, w tym m. in. doradztwo i pośrednictwo zawodowe, kursy kwalifikacyjne i szkolenia zawodowe, staże czy też zajęcia w ramach Centrum Integracji Społecznej.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2018 r. do 31.12.2020 r.

Budżet projektu: 7 198 562,04 zł, z czego 6 118 777,73 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.