PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańskie placówki wyróżnione w konkursie MEN „Mam 6 lat"

Szkoła Podstawowa nr 52 i Przedszkole nr 15 - przykładem dobrej współpracy z radami rodziców umożliwiającej przyjazną adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej

A
A

Szkoła Podstawowa nr 52 i Przedszkole nr 15  - przykładem dobrej współpracy z radami rodziców umożliwiającej przyjazną adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej

foto

28 maja br. w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbyła się uroczysta Wojewódzka Gala Laureatów konkursu „Mam 6 lat" z udziałem podsekretarza stanu MEN Macieja Jakubowskiego. Wśród wielu projektów, które napłynęły do komisji konkursowej z całego Pomorza, zostały wyróżnione dwie gdańskie placówki: Przedszkole nr 15 oraz Szkoła Podstawowa nr 52. Przewodniczący rad rodziców tych placówek uhonorowani zostali dyplomami, a dyrektorzy odebrali zestawy ufundowane przez firmę Moje Bambino. Przedszkole nr 15 zostało wyróżnione dodatkową nagrodą za całokształt współpracy przedszkola z radą rodziców.

Konkurs dla rad rodziców „Mam 6 lat" jest częścią ogólnopolskiej akcji informacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, która ma przybliżyć ideę obniżenia wieku szkolnego rodzicom przedszkolaków. Jest to inicjatywa o charakterze pilotażowym, skierowana do rad rodziców w szkołach i przedszkolach, której celem jest upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców, umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej oraz wsparcie współpracy między radami. Konkurs składa się z dwóch modułów. W pierwszym z nich - „Sześciolatek w przyjaznej szkole" - wyłaniane są najciekawsze przykłady działań, które podjęła szkoła, by przygotować się do przyjęcia sześciolatków. Drugi moduł skierowany został do przedszkoli „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły". W konkursie udział wzięli rodzice dzieci z 264 przedszkoli i 410 szkół z całej Polski.

Przygotowała:
Aleksandra Kulik
Wydział Edukacji