PORTAL MIASTA GDAŃSKA

„Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”

„Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”
Projekt pn. „Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Projekt przygotowali i opracowali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we współpracy z Urzędem Miejskim, Wydziałem Rozwoju Społecznego UM oraz ekspertami z organizacji i instytucji obszaru zdrowia psychicznego, edukacji, szeroko rozumianej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Nowatorskość gdańskiego modelu polega przede wszystkim na indywidualnym i jednocześnie kompleksowym podejściu do osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wobec każdej takiej osoby będzie bowiem realizowana indywidualna ścieżka diagnostyki, leczenia, wsparcia, aktywizacji społecznej, zawodowej. Potrzebujący będzie więc objęty pomocą różnych specjalistów (w ramach zespołu diagnostycznego – interdyscyplinarnego, pomocowego). Może liczyć m.in. na opiekę lekarza psychiatry, psychologa, asystenta środowiskowego, opiekuna. Chodzi o to, by wsparcie dawało jak najlepsze efekty. W ramach testowania i wdrażania modelu w Gdańsku powstać ma m.in. specjalistyczna poradnia zdrowia psychicznego, oddział dzienny dla osób zaburzonych, mieszkania wspomagane, środowiskowy dom samopomocy, centrum integracji społecznej oraz klub integracji społecznej.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie, w skład którego wchodzą:

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku – Lider Partnerstwa,
  2. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA,
  3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”,
  4. Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań”,
  5. Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2017 r. do 30.09.2020 r.

Budżet projektu: 10 080 651,90 zł