Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdański Fundusz Sąsiedzki

A
A
NARZEDZIOWNIK8

Czym jest Gdański Fundusz Sąsiedzki ? 

Celem Funduszu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, także w wymiarze dzielnicowym, o charaketrze sąsiedzkim i integracyjnym. 

Dla kogo?

W ramach konkursu można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dofinansowania:

  • mini-grant do 500 zł na działania realizowane przez grupę nieformalną;
  • grant do 5000 zł na działania realizowane przez organizacje pozarządową lub podmiot wskazany w paragrafie 3 ust 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Operatorem Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego jest Fundacja RC. 


Startuje Gdański Fundusz Sąsiedzki edycja 2019

Autorami inicjatyw mogą być nieformalne grupy sąsiedzkie oraz oraganizacje pozarządowe działające na integarcji i animacji lokalnej, na realizację każdej inicjatywy grupa nieformana może pozyskać 500 zł a organizacja pozarządowa do 5000 zł 

Zgłoszenia grup nieformalnych na minigranty do 500 zł przyjmowane są od dnia 4 do 20 marca 2019 r. 

Zgłoszenia organizacji pozarządowych na garnty do 5000 zł przyjmowane są od dnia 4 do 22 marca 2019 r. w systemie witkac.pl 

Czytaj więcej:  http://gfs.org.pl/