Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdański Fundusz Młodzieżowy - Rusza II edycja konkursu dla organizacji pozarządowych na inicjatywy młodzieżowe

A
A
NARZEDZIOWNIK7

Czym jest Gdański Fundusz Młodzieżowy ? 

Fundusz zachęcając młodych ludzi do realizacji ich pomysłów chce umożliwić im rozwój ich pasji i zainteresowań oraz nabycie szeregu kompetencji społecznych i indywidualnych. Z drugiej strony zależy nam na budowaniu w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za ich najbliższe otoczenie. Kluczowe znaczenia ma dla nas, aby pomysły wnikały z pasji młodych ludzi lub stanowiły próbę rozwiązania problemów, które dostrzegają dookoła siebie.

Dla kogo?

W ramach konkursu przyznamy mini-granty do 500 zł na inicjatywy realizowane przez nieformalne grupy młodzieży (grupy uczniów, grupy znajomych działające na terenie Gdańska) oraz młodzież działającą w/przy organizacjach pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności oraz granty do 5 000 zł dla organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży. 

Operatorem Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego jest Stowarzyszenie Morena. 


Startuje Gdański Fundusz Młodzieżowy edycja 2019

Autorami inicjatyw mogą być nieformalne grupy młodzieży oraz oraganizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży, a na realizację każdej inicjatywy grupa nieformana może pozyskać 500 zł a organizacja pozarządowa do 5000 zł 

Zgłoszenia grup nieformalnych na minigranty do 500 zł przyjmowane są od dnia 4 do 20 marca 2019 r. 

Zgłoszenia organizacji pozarządowych na garnty do 5000 zł przyjmowane są od dnia 4 do 22 marca 2019 r. w systemie witkac.pl 

Czytaj więcej