PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdański Dzień Profilaktyki w Szkołach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku ogłasza konkurs na przygotowanie i realizację Gdańskiego Dnia Profilaktyki w Szkołach dla uczniów gdańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizujących programy profilaktyczne.

A
A
Zapraszamy do udziału w konkursie

Gdański Dzień Profilaktyki w Szkołach może być zrealizowany według własnego pomysłu i scenariusza. Powinien być przygotowany przez zespół uczniów we współpracy z opiekunami.

Żeby wziąć udział w konkursie należy złożyć scenariusz i sprawozdanie z realizacji Gdańskiego Dnia Profilaktyki w Szkołach potwierdzone podpisami opiekuna grupy oraz dyrektora szkoły (wraz z adresem email i telefonem do kontaktu) do dnia 12 czerwca 2017 r. do godziny 16.00 w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 5 – pokój Komisji na poziomie (-1).

Dodatkowo punktowane będą prace plastyczne (szkoły podstawowe) oraz krótkie filmiki (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) promujące zdrowy styl życia. Dodatkową dokumentację m. in. filmiki, dokumentację fotograficzną należy dostarczyć na nośniku elektronicznym.

Scenariusze, sprawozdania oraz prace plastyczne i filmiki zostaną ocenione przez przedstawicieli GKRPA z podziałem na dwie grupy:

  • grupa I – szkoły podstawowe
  • grupa II – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Przewidziane są nagrody finansowe dla każdej grupy przeznaczone na wsparcie realizacji zadań profilaktycznych w szkołach:

  • I miejsce – 2000 zł
  • II miejsce – 1500 zł
  • III miejsce – 1000 zł
  • Wyróżnienia – 500 zł

W przypadku braku możliwości wyłonienia pierwszych trzech miejsc środki zostaną rozdzielone na dodatkowe wyróżnienia bez zachowania podziału na grupy wiekowe.

Informacja o wynikach zostanie przekazana szkołom biorącym udział w konkursie oraz podana do wiadomości poprzez stronę internetową Miasta Gdańska najpóźniej do 20 czerwca 2017 r.

Złożenie prac konkursowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich przez GKRPA dla celów profilaktycznych z zachowaniem praw autorskich.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela: p. Anna Tyrańska–Fobke tel. 58 306-46-65.