PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk pod żaglami wiedzy

Gdańsk pod żaglami wiedzy
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 
 
4 loga: Funduszy Europejskich, flaga Rzeczpospolita Polska, Urzędu Marszałkowskiego woj. Pomorskiego, Unii europejskiej

 

Projekt realizowany jest w ramach Działania 03.02 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jest to projekt konkursowy w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

Projekt skierowany jest do 1276 uczniów z 25 szkół podstawowych i 60 nauczycieli. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej poprzez zwiększenie liczby uczniów podnoszących kompetencje kluczowe w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej m.in. poprzez udział w szkolnych i międzyszkolnych kołach edukacji morskiej, zajęciach z doradcą zawodowym, zajęciach i obozach żeglarskich, a także nauczycieli - poprzez udział w warsztatach wprowadzających do edukacji morskiej i żeglarskiej, poszerzających kompetencje w zakresie wykorzystania treści edukacji morskiej w nauczaniu, oraz szkoleniach żeglarskich na patent żeglarza jachtowego.

Zaplanowane formy wsparcia sprzyjać będą rozwojowi kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem zdobywania wiedzy w sposób praktyczny i zastosowaniem podczas zajęć na wodzie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów, jak też twórczemu rozwiązywaniu problemów. Ponadto wsparcie wpływać będzie na kształtowanie postaw i budowanie tożsamości młodych gdańszczan jako mieszkańców Pomorza Gdańskiego.

Projekt realizowany będzie przez Gminę Miasta Gdańska, w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska.

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 - 30.06.2023

Łączna wartość projektu wynosi 2 012 214 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa - 1 911 603,30 zł.

Lista szkół biorących udział w projekcie 09.2022 (19.59 KB)

Edukacja morska - Strona główna | Facebook

 

plakat GpŻ