Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Elektroniczny wniosek o wpis, zmianę danych oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych oraz Wykazie dziennych opiekunów

A
A

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej udostępniło na portalu Emp@tia, pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl, w module "e-wnioski" usługę umożliwiającą złożenie elektronicznego wniosku o wpis, zmianę danych oraz wykreślenie w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Z 201 r., poz. 193).

Podmiot chcący złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia powinien:

  • założyć na nim konto, posłuży się bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP,
  • w module e-Wnioski wybrać opcję Dokumenty, Nowy dokument, Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3,
  • wybrać wniosek o wpis lub wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych bądź informację o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (dotyczy to również dziennych opiekunów, ponieważ wykaz dziennych opiekunów jest częścią rejestru),
  • wybrać gminę, do której wniosek/informacja będzie skierowany,
  • wypełnić wniosek/informację wymaganymi danymi,
  • wysłać wniosek/informację potwierdzając bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.

Wniosek wypełniony na portalu Emp@tia przez podmiot zgłaszający do rejestru wysłany za pomocą aplikacji trafi na konto danej gminy prowadzącej rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz wykaz dziennych opiekunów.

Joanna Bukowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Ewidencji i Monitoringu Podmiotów Niesamorządowych