Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Dotacje przyznane w zakresie pomocy społecznej

A
A
Prezydent Miasta Gdańska
informuje o wynikach konkursu dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej w roku 2006
.

W dniu 24 marca 2006 r. Prezydent Miasta Gdańska przyznał dotacje następującym podmiotom:
(podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 289/06 z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej w roku 2006).

Lp. Nazwa i adres podmiotu Nazwa zadania Maksymalna wysokość dotacji
1. Prowadzenie działań w zakresie wsparcia rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu
1 Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS,
80-246 Gdańsk ul. Pniewskiego 5/4
Specjalistyczne poradnictwo prawne, obywatelskie
i psychospołeczne - efektywne i kompleksowe wsparcie rodzin
w ich prawidłowym funkcjonowaniu
5 000,00
2 Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej,
81-867 Sopot ul. Krasickiego 10/6
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa rodzinnego, prawnego, poradnictwa pedagogiczno - psychologicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym 4 000,00
3 Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków 80-620 Gdańsk ul. Stryjewskiego 28 Profesjonalna systemowa strategia pomocy dziecku i rodzinie
w dzielnicy Gdańsk Stogi
7 500,00
4 Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW Polska, 80-239 Gdańsk, ul. Miszewskiego 17/100 Dlaczego tak trudno być blisko - warsztaty psychologiczne oraz spotkania mediacyjne dla par w kryzysie 4 000,00
5 Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny,
80-282 Gdańsk, ul. Srebrniki 1
Punkt informacyjny dla osób z kryzysami psychicznymi,
ich rodzin i opiekunów
2 000,00
6 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom POMOST, 81-591 Gdynia, ul. Tatarczana 1a/21 Program pomocy rodzinom dzieci z ADHD 4 000,00
7 Stowarzyszenie Samopomocy KRĄG, 80-734 Gdańsk, ul. Olszyńska 41 Centrum Pomocy Ofiarom Przemocy - prowadzenie ośrodka
dla osób maltretowanych
7 500,00
8 Stowarzyszenie Razem w Europie,
80-828 Gdańsk, ul. Długi Targ 24
Punkt nieodpłatnych porad prawnych 1 000,00
9 Stowarzyszenie Antymobbingowe P.P Barbary Grabowskiej, 80-239 Gdańsk, ul. Miszewskiego 17/303 Walcz z przemocą - walcz z mobbingiem. Warsztaty dla pracowników pomocy społecznej oraz poradnictwo dla ofiar przemocy w miejscu pracy 1 000,00
10 Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk Nadziei, 80-288 Gdańsk, ul. Piecewska 9 Porady pedagogiczno - psychologiczne i prawne 2 000,00
11 Stowarzyszenie Eleusis, 81-423 Gdynia, ul. Partyzantów 44/6 Punkt konsultacji psychologicznych dla rodziców Drogowskaz 2 000,00
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin w zakresie tworzenia warunków oparcia społecznego w środowisku
12 Stowarzyszenie Wspólnota Serc,
80-041 Gdańsk ul. Hoene 6
Stworzenie warsztatu treningowego dla wolontariuszy - młodzieży szkół policealnych i studentów, którzy w przyszłości będą zawodowo związani z osobami niepełnosprawnymi 1 000,00
13 Stowarzyszenie Wspólnota Serc,
80-041Gdańsk ul. Hoene 6
Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych podnoszących sprawność psychomotoryczną i społeczną dzieci z niepełnosprawnością w ramach działalności Stowarzyszenia Wspólnota Serc 5 700,00
14 Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków,
80-377 Gdańsk ul. Bora Komorowskiego 15
Rady i porady w GSE - wstąp na naszą ścieżkę poradniczą 1 300,00
15 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących "Światło i Cienie",
80-457 Gdańsk Al.Jana Pawła II 48
Świadczenie specjalistycznych usług dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dotkniętej zaburzeniami psychicznymi
w ramach środowiskowych form wsparcia
3 000,00
16 Polski Związek Głuchych Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących,
80-246 Gdańsk ul. Pniewskiego 8
Działania na rzecz inwalidów słuchu i ich rodzin w zakresie tworzenia warunków oparcia społecznego w środowisku 4 500,00
17 Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski
80-261 Gdańsk ul. Jesionowa 10
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych wzrokowo
w wieku starszym
2 500,00
18 Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski
80-261 Gdańsk ul. Jesionowa 10
Organizowanie i rozwój usług doradczych dla niewidomych
i słabowidzących osób dorosłych, dzieci oraz ich rodzin
3 400,00
19 Fundacja Autyzm w Rodzinie,
80-268 Gdańsk, ul. Chopina 42
Wsparcie rodzin dzieci z autyzmem z terenu Miasta Gdańska 4 000,00
20 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na rzecz Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy z Kalkuty, 80-277 Gdańsk, ul. Wojska Polskiego 24 Wsparcie społeczne dla chorych paliatywnych oraz ich rodzin
w okresie choroby, umierania oraz żałoby
14 750,00
21 Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny,
80-282 Gdańsk, ul. Srebrniki 1
Edukacja-komunikacja- terapia, proces rehabilitacji psychospołecznej rodzin z problemami zdrowia psychicznego 4 500,00
22 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym,
80-365 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 28
Interwencja Kryzysowa jako Forma zapewnienia wsparcia dla osób autystycznych w miejscu zamieszkania 6 000,00
23 Fundacja Hospicyjna,
80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10
Jak żyć ze stratą - wsparcie dla rodzin przechodzących kryzys związany ze śmiercią bliskiej osoby 4 750,00
24 Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski - Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, 80-246 Gdańsk, ul. Pniewskiego 8 Wsparcie dzieci z wadą słuchu i ich rodzin w środowisku poprzez wizyty domowe i w placówkach oświatowych 5 000,00
25 Stowarzyszenie na Rzecz osób z Kryzysami Psychicznymi Przyjazna Dłoń,
80-282 Gdańsk, ul. Srebrniki 1
Prowadzenie klubów Samopomocy dla osób chorych psychicznie i ich rodzin 5 000,00
26 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Krok po Kroku, 80-389 Gdańsk, ul. Śląska 66c Drogowskaz - punkt poradnictwa dla osób niepełnosprawnych
i ich rodzin
1 500,00
27 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło w Gdańsku, 80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5 Centrum informacji dla chorych na stwardnienie rozsiane
w Gdańsku
2 000,00
28 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło w Gdańsku, 80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5 Zajęcia aktywizujące środowisko chorych na stwardnienie rozsiane 1 000,00
29 Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i ich Przyjaciół PIAST,
80-464 Gdańsk, ul. Drzewieckiego 2F/2
Opanuj lęk - pokonaj próg nieufności 3 000,00
30 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku,
80-352 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 13a
Starszy brat starsza siostra 4 500,00
31 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku,
80-352 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 13a
Zorganizowanie wsparcia społecznego w środowisku rodzinnym dla rodzin z osobą niepełnosprawną 5 000,00
3. Działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną
32 Stowarzyszenie " Klub Przyjaciół Strzyży",
80-276 Gdańsk ul. Ks. B. Sychty 12/14
Klub Seniora PROMYK 8 500,00
33 Stowarzyszenie Klub Seniora Promyk Prawdziwy, 80-264 Gdańsk Al. Grunwaldzka 136 Opieka nad starszymi osobami 4 000,00
34 Fundacja Droga, 80-268 Gdańsk, ul. Wojska Polskiego 52/6 Godna starość 3 000,00
4. Działania aktywizujące osoby długotrwale bezrobotne
35 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum w Gdańsku, 80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 34A Mama kontra komputer 2 400,00
36 Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku,
80-245 Gdańsk, ul. Zator Przytockiego 4
Wolontariat - Długotrwałe zaangażowanie 2 900,00
37 Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT,
81-834 Sopot, ul. Mickiewicza 3/20
Pomoc rodzinom - w tym dzieciom osób pozbawionych wolności, znajdujących się w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych 3 700,00
5. Zabezpieczenie pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców
38 Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne,
80-835 Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40
Zabezpieczenie pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców 7 000,00
39 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło w Gdańsku, 80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5 Pomoc rzeczowa dla najuboższych członków koła 3 000,00
40 Stowarzyszenie Samopomocy KRĄG,
80-734 Gdańsk, ul. Olszyńska 41
Centrum Pomocy Ofiarom Przemocy - prowadzenie ośrodka dla osób maltretowanych 5 000,00
41 PCK ZO Gdańsku,
80-219 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 27
Zabezpieczenie pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy Gdańsk 10 000,00
6. Zabezpieczenie 6 miejsc w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
42 Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE z/s w Borowym Młynie,
82-420 Borowy Młyn 22
Zabezpieczenie 6 miejsc w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Pomocna dłoń matkom 49 928,00
RAZEM 221 828,00