PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dofinansowanie dożywiania na rok szkolny 2015/2016 - Polska Akcja Humanitarna

A
A

Do 10 lipca można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2015/2016 (decyduje data stempla pocztowego).

O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice.

Podstawą uzyskania przez placówkę dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku, zawierający w części formalnej: szczegółowe dane adresowe szkoły lub świetlicy i informacje o dotychczasowym dożywianiu; w części merytorycznej: informacje o sytuacji społeczności lokalnej na terenie obejmowanym przez szkołę lub świetlicę na podstawie danych statystycznych oraz informacje dotyczące podopiecznych placówki.

Formularze można pobrać TUTAJ (118.34 KB).

Kontakt: w sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.pl.

Wypełnione wnioski należy przesyłać na adres: Polska Akcja Humanitarna, ul. Wita Stwosza 2, 87-100 Toruń tel.: (056) 652 13 68, fax: (056) 652 13 69.

Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Fundacja kontaktuje się z placówkami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do dożywiania w roku szkolnym 2015/2016. Pełna lista placówek zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej PAH 1 września 2015 roku. UWAGA! Wraz z naborem na rok szkolny 2015/2016 wprowadzono nowy formularz wniosku o dofinansowanie dożywiania. Wnioski wypełnione na starym formularzu nie będą rozpatrywane.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Jakie instytucje mogą brać udział w programie Pajacyk?

 • szkoły podstawowe, 
 • gimnazja, 
 • samodzielne świetlice środowiskowe .

Nabór wniosków - terminy:  

 • I nabór - 10 lipca: placówka może starać o dofinansowanie posiłków na cały nadchodzący rok szkolny,
 • II nabór - 10 grudnia (jeśli dostępne są środki): na II semestr danego roku szkolnego. 

Jak się zgłosić?

 • Pobierz wzory dokumentów. Dołącz do wniosku opinię z lokalnego oddziału Ośrodka Opieki Społecznej, o potrzebach społeczności lokalnej w zakresie dożywiania. 
 • Wypełniony i wydrukowany wniosek wyślij na adres: Polska Akcja Humanitarna, Biuro w Toruniu, ul. Wita Stwosza 2, 87-100 Toruń.
 • Czekaj na telefon lub maila: Placówki, które pozytywnie przejdą rekrutacje do programu, informowane są o wynikach Komisji telefonicznie bądź drogą e-mail w terminie do 14 dni od daty posiedzenia. Komisja zbiera się w połowie sierpnia. 

Podpisanie umowy

 • PAH prześle 2 egzemplarze umowy do podpisania. 
 • Wyślij z powrotem: 1 podpisany egzemplarz umowy, imienną listę uczniów, którzy zostaną objęci dożywianiem. 
 • Po otrzymaniu przez PAH umów, dokonywany jest przelew środków na konto placówki, wskazane w umowie. 

Raporty i rozliczenia

 • Pobierz wzór rozliczenia miesięcznego (wypisz dzienne stawku za posiłek i miesięczna kwotę wydatkowania na dożywianie z programu Pajacyk. 
 • Wyślij raport: do 10. dnia następnego miesiąca (np. za miesiąc styczeń, rozliczenie powinno zostać nadesłane do biura PAH w terminie do 10 lutego)
 • Rozliczenie z całości: 

      - termin: do 10 lipca danego roku rozliczeniowego,

      - wypełnij wzór rozliczenia rocznego i ankietę ewaluacyjną, a następnie wyślij oba dokumenty do Biura PAH w Toruniu.

      - Nie wykorzystane środki otrzymane od PAH, zwróć na odpowiedni numer konta podany w umowie.

Wizyty PAH

 • Wizyta PAH w placówce: pracownicy lub wolontariusze mogą odwiedzać placówki w celu kontroli wydatkowania środków i realizacji programu. 
 • Na kontrolę przygotuj: raporty z wydatków dokumentację związaną z realizacją programu (oryginały faktur, rozliczenia miesięczne, jadłospisy, dzienne raporty żywieniowe).
Joanna Buchholc (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego