PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dialog - jak zaczynać? - zamknięta sesja dyrektorów szkół

13 czerwca br. w godz. 14.00-15.30, odbyła się ZAMKNITA SESJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ, której celem było podsumowanie programu szkoleniowego dla nauczycieli pn. "Dialog - jak zaczynać?" (adT) AKADEMII DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ.

A
A

Spotkanie odbyło się w Nowym Ratuszu, w siedzibie Rady Miasta Gdańska (Sala Herbowa).

 

O PROGRAMIE: podczas szkolenia ok. 120 nauczycieli z 10 gdańskich szkół stworzyło, wdrożyło oraz ewaluowało 45-minutowe plany lekcji dla ok. 3000 uczniów w wieku 8-18 lat.

Lekcje przygotowane przez nauczycieli wzmacniają i rozwijają uczniów: ich odporność w radzeniu sobie z wyzwaniami i ryzykiem oraz  krytyczne i kreatywne procesy myślowe. Poprzez udział w szkoleniu nauczyciele poznali metody i narzędzia, które poprzez podnoszenie innowacyjności nauczania wpływają pozytywnie na atmosferę w klasie, czego efektem są lepsze wyniki edukacyjne i wychowawcze.

Po  zakończeniu ewaluacji każda  z 10 szkół otrzyma swoją indywidualną  KARTĘ (adT). To lista dobrych praktyk oraz wskazówek na przyszłość .

Podczas zamkniętej sesji dyrektorzy i kadra pedagogiczna z wybranych gdańskich szkół, wzięli udział w dyskusji, po której nastąpiła część warsztatowa. Obejmowała ona pracę przed kamerą, której celem było utrwalenie refleksji uczestników po szkoleniu i ewaluacji.

Kolejnym krokiem była wymiana informacji nt. implementacji poszczególnych elementów programu. Otrzymano informację zwrotną, że  np. w Zespole Szkół Łączności wdrażane są modele lekcji wypracowane przez nauczycieli, które zostały dopasowane do potrzeb nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Każda z obecnych szkół deklarowała, że kontynuuje lekcje lub modyfikuje swoje plany lekcji do aktualnych potrzeb. Doszliśmy do wspólnych wniosków, że pozytywny wpływ na relacje w klasie ma proces budowania motywacji nauczycieli do łączenia np. pracy nauczyciela przedmiotowego z elementami profilaktyki , poprzez zamianę ról.

Ze szczególnym zainteresowaniem została przyjęta propozycja  programu szkoleń dla rodziców i wypracowanie Integracyjnych wywiadówek. To kontynuacja pracy szkoleniowej w ramach programu "Dialog - jak zaczynać?". Dodatkową wartością jest propozycja Dyrektora i nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku. Planują oni powołanie KLASY POD PATRONATEM - E.K.LAB DT. Dyrekcja i nauczyciele są pod pozytywnym wrażeniem wyników w Gimnazjum nr 2 w Gdańsku, gdzie od dwóch lat prowadzona jest KLASA POD PATRONATEM-E.K.LAB DT: https://www.facebook.com/ELABDT.klasa

 

Na  koniec - przed wspólnym zdjęciem - Pani Małgorzata Perzyna - Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Gdański przekazała podziękowania dla zespołu projektowego.

Dyrektorzy szkół biorących udział w programie oraz organizatorzy

Dziękujemy Wszystkim, którzy z otwarciem patrzą na możliwości jakie daje interdyscyplinarne, interpersonalne i innowacyjne podejście do edukacji i profilaktyki.

 

Szkoły biorące udział w programie:

1. Szkoła Podstawowa nr 24

2. Szkoła Podstawowa nr 65

3. Szkoła Podstawowa nr 79

4. Gimnazjum nr 2

5. Gimnazjum nr 12

6. Gimnazjum nr 25

7. Gimnazjum nr 28

8. Gimnazjum nr 49

9. Zespół Szkół Łączności

10.LO NR 4

 

W spotkaniu ze strony (adT) AKADEMII DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ brali udział:

Beata Staszyńska-Hansen/ Fundacja Citizen Project

Onno Hansen-Staszynski / Ezzev Foundation (Holandia)

Wsparcie i rekomendacje (adT) udzieliło Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzaleznień:

Organizatorami sesji było Miasto Gdańsk, GCPU, Fundacja Citizen Project i Ezzev Foundation.

Akademia Dynamiczna Tożsamość (adT) to koalicja międzynarodowa - oparta o wyniki współpracy (2012-2016) w narodowych i europejskich projektach edukacyjnych Fundacji Citizen Project, Ezzev Foundation rekomendowana przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień:

https://akademiadynamicznejtozsamosci.wordpress.com/

https://www.facebook.com/ELABDT.akademia