PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Projekt pn. „Cała Naprzód I”

Projekt pn. „Cała Naprzód I”
Projekt pn. „Cała Naprzód I” realizowany w ramach Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pszczółkach i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Dębie realizuje Projekt pt. „Cała Naprzód I”,  skierowany do osób pozostających bez pracy, które ukończyły 30 r.ż.

Niniejszy Projekt jest kolejnym przedsięwzięciem finansowanym ze środków Unii Europejskiej i ma na celu przyczynić się do ułatwienia jego uczestnikom wejścia lub powrotu na rynek pracy. Skierowany jest głównie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Oferta Projektu obejmuje przede wszystkim:

  • diagnozę potrzeb i kompetencji,
  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
  • zajęcia warsztatowe mające na celu wydobycie ukrytych talentów,
  • szeroką ofertę kursów i szkoleń dostosowanych do indywidualnych predyspozycji,
  • pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej,
  • wsparcie ze strony specjalistów (doradca zawodowy, pośrednik pracy),
  • finansowanie staży zawodowych.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2017 r. do 31.12.2018 r.

Budżet projektu: 1 037 500,00 zł