PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w związku z zawieszeniem zajęć.

A
A

Szanowni Państwo, Dyrektorzy gdańskich szkół i placówek oświatowych,

 

od dzisiaj w całym kraju zawieszono całkowicie zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w zdecydowanej większości placówek oświatowych. Dziękuję Państwu za sprawne i bieżące przekazywanie dostępnych komunikatów na temat podejmowanych w Gdańsku działań do całej społeczności szkolnej. Dziękuję również za wszystkie inicjatywy związane z promocją zdalnego kształcenia z wykorzystaniem dostępnych narzędzi telekomunikacyjnych, w tym w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. Jestem przekonany, że wyrażane w tym zakresie zaangażowanie i optymizm przełoży się w przyszłości na jeszcze dynamiczniej rozwijającą się, nowoczesną gdańską edukację. Pamiętajmy jednak o stałej konieczności dbania o zgodność z prawem, zwłaszcza w zakresie przetwarzania danych osobowych, podejmowanych przez nauczycieli działań – dotyczy to zwłaszcza tych inicjatyw, które w pracy online będą się opierać na narzędziach spoza bezpiecznego środowiska Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.

Pomimo zawieszenia zajęć edukacyjnych, kierowane przez Państwa placówki w dalszym ciągu funkcjonują, choć oczywiście w znacznie ograniczonym zakresie. Cały czas analizujemy bieżącą sytuację związaną z zagrożeniem koronawirusem. Podobnie jak większość miast i gmin w Polsce nie planujemy na ten moment zmian w aktualnym harmonogramie rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych. Za nami moment wyboru placówek na I etapie rekrutacji. Po zakończeniu symulacji 24 marca opublikujecie Państwo listy zakwalifikowanych. Proszę, abyście Państwo tak zorganizowali prace komisji rekrutacyjnej w kolejnych dniach, aby do niezbędnego minimum ograniczyć kontakt z osobami z zewnątrz. Proponuję wypracowanie takich rozwiązań, które umożliwią przekazywanie w postaci skanów dokumentów potwierdzających wolę rodziców, lub też w ostateczności zorganizowanie skrzynek podawczych, do których takie dokumenty będą mogły być składane.

 

Z wyrazami szacunku

 

Grzegorz Kryger