PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

AKADEMIA GDAŃSKICH LWIĄTEK – inauguracja roku 2012/2013

Ruszyła siódma edycja trzyletniego programu edukacji kulturalnej Akademia Gdańskich Lwiątek realizowanego przez Fundację „Wspólnota Gdańska”. Realizator i mecenas projektu Andrzej Stelmasiewicz został uhonorowany medalem Komisji Edukacji Narodowej.

A
A

Ruszyła siódma edycja trzyletniego programu edukacji kulturalnej Akademia Gdańskich Lwiątek realizowanego przez Fundację „Wspólnota Gdańska”. Realizator i mecenas projektu Andrzej Stelmasiewicz został uhonorowany medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Tym razem 30 października br. w Szkole Podstawowej nr 80 na Gdańskim Przymorzu spotkali się nauczyciele klas I – III szkół podstawowych, którzy w ramach projektu wraz ze swoimi uczniami odwiedzają gdańskie placówki kultury i muzea. Spotkanie było poświecone podsumowaniu dotychczasowych działań i przygotowaniom do realizacji kolejnego cyklu. Tym razem tytułem Koryfeusza Gdańskich Lwiątek uhonorowano 61 nauczycieli, których podopieczni otrzymali Złotą Odznakę Gdańskiego Lwiątka za udział w trzyletnim cyklu edukacji kulturalnej. Miłą niespodzianką było uhonorowanie z inicjatywy Posłanki RP Katarzyny Hall organizatora i realizatora Andrzeja Stelmasiewicza, Prezesa Fundacji Wspólnota Gdańska. medalem Komisji Edukacji Narodowej mecenasa. Wszystkim nagrodzonym dziękujemy i gratulujemy!

W drugiej części spotkania zaprezentowano funkcjonalność nowego portalu Akademii Gdańskich Lwiątek www.agl.org.pl zapraszając nauczycieli do współtworzenia jego zasobów i zgłaszania własnych pomysłów. Poinformowano o programach zniżek w palcówkach muzealnych dla dzieci uczestniczących w projekcie. Gospodarze – nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 80 przy ulicy Opolskiej – podzieli się doświadczeniami swojej wyjątkowej aktywności na polu rozwijania dziecięcych talentów i otwierania szkoły na inspiracje z jej otoczenia. Podczas uroczystości z krótkim programem wystąpiły dzieci ze szkolnego zespołu DON-DON. 

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli Zainteresowanych zaproszono na spotkania Klubu Koryfeuszy Gdańskich, w ostatni wtorek stycznia, marca i maja 2013 roku, w Galerii „Warzywniak”, ul. Opata Jacka Ryńskiego.

O PROJEKCIE:

Akademia Gdańskich Lwiątek jest trzyletnim projektem z zakresu edukacji kulturalnej adresowanym do dzieci z kl. I-III szkół podstawowych, który polega na odwiedzaniu przez dzieci wiodących placówek kulturalno- muzealnych. Zgodnie z regulaminem dzieci uczestniczące w projekcie co roku odwiedzają przynajmniej 6 miejsc, zdobywając  co roku odznaki: brązową, srebrną, złotą. W roku 2012 Akademię ukończyło 1257 dzieci, które na przestrzeni 3 lat odwiedziły ponad 41 000 razy placówki kulturalne i muzealne, gdzie często uczestniczą w przygotowanych lekcjach i zajęciach prowadzonych przez pracowników działów edukacyjnych.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, tak liczny udział uczniów w Akademii Gdańskich Lwiątek dla wielu szkół jest okazją do wzbogacania procesów dydaktyczno-wychowawczych w zakresie edukacji kulturalnej i zarazem wyrównywania szans edukacyjnych.

Udział w Akademii Gdańskich Lwiątek znacząco wspiera:

  • budowanie lokalnej tożsamości z Gdańskiem i regionem poprzez poznawanie jego bogactwa, uwarunkowań, historii i kultury (wiek uczestników Akademii jest optymalnym okresem dla kształtowania lokalnych więzi),
  • kształtowanie postaw kulturalnego spędzania czasu wolnego, bowiem dzieci często same zachęcają rodziców do ponownego odwiedzania miejsc lub proszą o to nauczyciela,
  • rozwijanie ciekawości poznawczej i wzmacniania motywacji do uczenia się i rozwoju.

Ze względu na bogactwo zasobów instytucjonalnych miasta i regionu oraz profesjonalizm specjalistów, którzy twórczo wykorzystują aktywizujące metody dydaktyczne, dzieci mają okazję do poznawania historii swojej małej ojczyzny w bezpośrednim kontakcie z obiektami, co znacząco podnosi efektywność edukacji w tym zakresie. Od 2007 roku trzyletnią, bardzo intensywną przygodę na szalkach gdańskiego dziedzictwa  kulturowego rozpoczyna średnio ok. 2000 dzieci z klas I-III gdańskich i pomorskich szkół podstawowych.

Patronat honorowy nad Akademia Gdańskich Lwiątek objęli:

  • Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk
  • Pomorski Kurator Oświaty – Elżbieta Wasilenko
  • Prezydent Miasta Gdańska - Paweł Adamowicz

Organizator/koordynator Akademii Gdańskich Lwiątek:
Fundacja „Wspólnota Gdańska”

Współpraca: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Więcej o projekcie Akademia Gdańskich Lwiątek: www.agl.org.pl