Zgłoś się do programu "Podaj Dalej Ciepło"

Podaj Dalej Ciepło jest akcją wspierającą najbardziej rozwojowe inicjatywy podmiotów obszaru ekonomii społecznej z Gdańska i Gdyni.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 03 listopada 2017 r.

Podaj dalej ciepło
Podaj dalej ciepło
Fot. EDF

Celem akcji jest wsparcie najbardziej cennych inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty z obszaru ekonomii społecznej funkcjonujące na terenie Gminy Miasta Gdańsk i Gdynia. 

Akcja dla internautów ma charakter otwarty. To oni nagradzają najcenniejszy projekt poprzez oddanie głosu na wytypowaną inicjatywę.

Trzy projekty z największą liczbą głosów, zarówno z miasta Gdańsk, jak i Gdynia, otrzymają wsparcie finansowe na rozwój oraz kontynuację inicjatywy od Organizatorów w wysokości odpowiednio: I miejsca 20.000, II miejsca 15.000, III miejsca 10 000.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty z obszaru ekonomii społecznej z terenu Gdańska i Gdyni do zgłaszania realizowanych inicjatyw. Tematem tegorocznej edycji jest „Międzypokoleniowe miasto w otwartych przestrzeniach społecznych”.

Oczekujemy na zgłaszanie inicjatyw, które wspierają rozwój otwartych przestrzeni społecznych w międzypokoleniowym mieście - przestrzeni, które są przyjazne dla wszystkich pokoleń, stwarzają warunki dla rzeczywistego współdziałania i dialogu międzygeneracyjnego, sprzyjają budowaniu poczucia wspólnoty i trwałych relacji międzypokoleniowych. Przestrzeni zarówno fizycznych, jak i wirtualnych, które zapewniają warunki dla międzypokoleniowego zaangażowania w pracę, wspólnego rozwijania pasji i wzajemnego wsparcia. Przestrzeni, które faktycznie wypełnione są aktywnością mieszkańców w różnym wieku - aktywnością, która rodzi relacje i powiązania.

Zgłoś się: 

Formularz zgloszeniowy

Akcja organizowana przez EDF Polska S.A. i OPEC Sp. z o.o.  w Partnerstwie z Gminą Miasta Gdyni na terenie Gdyni oraz przez EDF Polska S.A. i Gminą Miasta Gdańska na terenie Gdańska.

Podaj dalej ciepło
Podaj dalej ciepło
Fot. Partnerzy programu