Zarządzenia Nr 681/17 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia terminu przyjmowania uczniów do oddziałów IV i VII szkól podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum

A
A
Renata Kowalczyk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Organizacji i Monitorowania