Gdańskie okienka przedszkolne

Gdańskie okienka przedszkolne

A
A
Ostatnia aktualizacja: 23 września 2010 r.

Okienka przedszkolne to alternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat. Każde gdańskie ?okienko? jest grupą różnowiekową prowadzoną przez nauczyciela, którego wspomagają przedszkolni rodzice. Organizatorem Gdańskich Okienek Przedszkolnych jest Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Gdańskie Okienka Przedszkolne działają od marca 2009 roku i przyniosły już pierwsze efekty. Dla maluchów w wieku 3-5 lat i ich rodziców ?okienka? stanowią dobrą alternatywę dla przedszkoli, do których zapisać pociechę nie jest tak łatwo, szczególnie rodzicom niepracującym. Dzięki czterogodzinnym zajęciom prowadzonym przez 3 dni w tygodniu przez wysoko wykwalifikowanych wychowawców, dzieci magą rozwijać swoje zdolności, poprawiać koncentrację, nabywać nowych umiejętności, co w efekcie pozwoli im wyrównać szanse z pozostałymi rówieśnikami i z mniejszym stresem rozpocząć edukację szkolną. Wiele też mogą nauczyć się sami rodzice współpracując z wychowawcami i korzystając z ich wskazówek.

Podczas oficjalnej inauguracji gdańskich okienek, która miała miejsce 9 czerwca w Szkole Podstawowej nr 15 we Wrzeszczu, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Ewa Kamińska gratulując ?okienkom?, zachęcała rodziców, aby nie chronili swoich dzieci przed szkołą. Jednocześnie zapewniała, że obecność maluchów w szkołach ma dobry wpływ zarówno na sześciolatki jak i ich starszych kolegów i koleżanki, czego przykładem był miły prezent. Specjalnie dla okienkowych maluchów uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej nr 15 wystawili ?Pchłę Szachrajkę? Jana Brzechwy i wykonali taniec flamenco.

Gdańskie Okienka Przedszkolne działają przy placówkach:

  • Szkole Podstawowej nr 11, ul. Stryjewskiego 28; tel. 058 ? 307 30 61 - pon. - czw. w godz. 8.00 - 11.00
  • Szkole Podstawowej nr 15, ul. Smoluchowskiego 15; tel. 058 ? 520 39 97 - I gr. pon. - śr.; w godz. 8.00 - 12.00; II gr. śr. - pt. w godz. 12-16 śr.; czw., pt. 8.00 - 12.00)
  • Szkole Podstawowej nr 16, ul. Ubocze 3; tel. 058 ? 309 04 04  - pon. - śr. w godz. 13.00 - 17.00
  • Szkole Podstawowej nr 29, ul. Miałki Szlak 74; tel. 058 ? 301 43 43 - pon. - czw. w godz. 8.00 - 11.00
  • Szkole Podstawowej nr 62, ul. Kępna 38; tel. 058 ? 307 31 23 - pon. - czw. w godz. 9.00 - 12.00

Zajęcia prowadzone są przez 12 godzin tygodniowo (np. 3 dni w tygodniu po 4 godziny).
Liczba dzieci w grupie nie przekracza 15., co pozwala na osobiste i bliskie relacje z dziećmi, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w rozwiązywaniu problemów. Dodatkowo zapewniona jest diagnoza psychologiczna, logopedyczna i terapia logopedyczna oraz konsultacje dla rodziców.

Rodzice pełnią dyżury rotacyjne w charakterze asystentów nauczycieli. Przygotowani uprzednio przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 6 w ramach ?Szkoły dla Rodziców? i trenerów Federacji Inicjatyw Oświatowych. Przewidywany jest również udział wolontariatu studenckiego, systemu praktyk i staży.

Organizator Gdańskich Okienek Przedszkolnych:
Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków
Gdańsk, ul. Stryjewskiego 28,
www.stogi.info.pl
Biuro Gdańskich Okienek Przedszkolnych
tel. 058 ? 304 16 18 - wt. 10.00 ? 14.00; śr., czw. 8.00 ? 12.00
e-mail: elger@wp.pl

Informacje o zapisach i bieżącej działalności okienek przedszkolnych: www.gop.org.pl
oraz www.wrzeszcz.info.pl (http://www.wrzeszcz.info.pl/page.php?id=711)

UWAGA:
Osoby zainteresowane zakładaniem ?okienek przedszkolnych? w Gdańsku i dotychczasowymi doświadczeniami mogą konsultować się z Prezesem Stowarzyszenia Pedagogów Praktyków Elżbietą Gerlecką, e-mail: elger@wp.pl.

Gdańskie Okienka Przedszkolne są realizowane w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.