Edukacja przedszkolna jako priorytet polityki Miasta Gdańska - materiały pokonferencyjne

A
A
Ostatnia aktualizacja: 03 stycznia 2014 r.

6 czerwca 2011 r. w sali obrad Rady Miasta odbyła się debata na temat edukacji przedszkolnej zorganizowana przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego we współpracy z gdańskim Stowarzyszeniem Oświaty Niepublicznej.

W debacie, która maiła charakter otwarty, uczestniczyli zainteresowani dyrektorzy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz osoby planujące otwarcie tego typu placówki. Gości i prelegentów powitała Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Ewa Kamińska.  Podczas spotkania wiele uwagi poświecono problematyce zakładania przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów sanitarnych, przeciwpożarowych oraz związanych z procedurą rejestracji placówki w urzędzie. Osobnym blokiem tematycznym były działania wychowawcze i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz działalność organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój dzieci w placówkach niepublicznych.

 1. informacja nt. rejestracji przedszkola niepublicznego - Wydział Edukacji, zobacz więcej 39 KB
 2. informacja nt. rejestracji punktu przedszkolnego niepublicznego - Wydział Edukacji, zobacz więcej 5 KB
 3. opiniowanie obiektów przeznaczonych na niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne:
  • informacja Powiatowej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku - Alicja Ryba - Zastępca Kierownika Sekcji Zapobiegawczego nadzoru Sanitranego, zobacz więcej 5 KB
  • informacja Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku - Wiktor Mrozik - Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego, zobacz więcej 47 MB
 4. prezentacja założeń działalności Stowarzyszenia Oświaty Niepublicznej w Gdańsku - Małgorzata Męczykowska - Dyrektor Niepublicznego "Wesołego" Przedszkola w Gdańsku, zobacz więcjej 5 KB
 5. Doświadczenia w zakładaniu i prowadzeniu placówek przedszkolnych:
  • założenie Gdańskich Okienek Przedszkolnych - Elżbieta Gerlecka - Prezes Gdańskiego Stowarzyszenia Pedagogów Praktyków w Gdańsku, zobacz więcej 91 KB
  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne na drodze do sukcesu szkolnego i zyciowego na podstawie wyników badan dzieci z Gdańskich Okienek Przedszkolnych - Maria Bemben - Koordynator Gdańskich Okienek Przedszkolnych, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 6 w Gdańsku, zobacz wiecej 23 KB
  • realizacja projektu "Przedszkole bez zabawek" - Grażyna Ferenc-Wesołowska - Dyrektor Twórczego Przedszkola "Rośnij Radośnie" w Gdańsku - zobacz więcej 42 KB