Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

KOMUNIKAT II – WYNIKI KONKURSÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

A
A

Przewodniczący komisji konkursowych informuje, że w wyniku przeprowadzonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U z 2017r. poz. 1587) w dniach 15.03.2018r. i 16.03.2018r.  postępowań rozstrzygnięto konkursy poprzez wyłonienie kandydata na stanowisko:

  1. Dyrektora Przedszkola nr 57 w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 71.

Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Anna Lehmann.

  1. Dyrektora Przedszkola nr 74 w Gdańsku przy ul. Magellana 3.

Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Barbara Lebiedzińska.

  1. Dyrektora Przedszkola nr 88 w Gdańsku przy ul. Janusza Meissnera 4.

Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Anna Nowopolska.

  1. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku przy ul. Marcina Dragana 2.

Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Katarzyna Kędzioł.

  1. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. Dzieci Świata w Gdańsku przy ul. Opackiej 7.

Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Małgorzata Filipowicz.

  1. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego w Gdańsku przy ul. Stanisława Wąsowicza 30.

Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Małgorzata Skwira.

  1. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Józefa Hallera w Gdańsku przy ul. Zbigniewa Burzyńskiego 10.

Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pan Mirosław Kołymski.

  1. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku przy ul. Śluza 6.

Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Jolanta Kwiatkowska-Reichel.

  1. Dyrektora Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych im. Władysława Szafera w Gdańsku przy ul. Józefa Czyżewskiego 31.

Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Jadwiga Chys.

  1. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Gdańsku przy ul. Teofila Lenartowicza 21.

Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Maria Bemben.

 

 

Gdańsk, 21.03.2018r.

 

Lucyna Pietrzela (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego