Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wydział Programów Rozwojowych

A
A

Adres: ul. Kartuska 5

Poczta elektroniczna sekretariatu: wpr@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel.
Nr faxu
404
Dyrektor Wydziału, Pełnomocnik Prezydenta ds. Projektów Europejskich - Marcin Dawidowski
58 526 8000
58 526 8001
401
Zastępca Dyrektora, Kierownik Referatu Budżetu -
58 526 8000
 
403
Sekretariat
58 526 8053
 
Referat Budżetu
401
Kierownik Referatu -
58 526 8002
 
411b
Przygotowanie budżetu. Rozliczenie wydatków budżetowych. Harmonogramy wydatków inwestycyjnych. Baza Piorytetów Inwestycyjnych, Wieloletnia Prognoza Finansowa.
58 526 8035
58 526 8036
58 526 8037
Referat Inwestycji Liniowych
413 b
 Kierownik Refaratu - Wojciech Kruczkowski
58 526 8034
58 526 8001
413 a

Realizacja procesów pozyskiwania środków finansowych na dofinansowanie liniowych projektów inwestycyjnych ze źródeł funduszy UE lub z zewnętrznych źródeł krajowych.

Koordynowanie i monitorowanie procesów wdrażania oraz realizacji harmonogramów i zakresu rzeczowego - finansowego liniowych projektów inwestycyjnych przez Jednostki Organizacyjne Miasta.
58 526 8067
58 526 8044
58 526 8058
58 526 8022
58 526 8004
58 526 8046
58 526 8041
58 526 8040
58 526 8017
58 526 8039
 
Referat Inwestycji Kubaturowych
408 b
Kierownik Referatu - Bernard Nalewajko
58 526 8019
58 526 8001
408 a

Realizacja procesów pozyskiwania środków finansowych na dofinansowanie kubaturowych projektów inwestycyjnych ze źródeł funduszy UE lub z zewnętrznych źródeł krajowych.

Koordynowanie i monitorowanie procesów wdrażania oraz realizacji harmonogramów i zakresu rzeczowego - finansowego kubaturowych projektów inwestycyjnych przez Jednostki Organizacyjne Miasta.

58 526 8045
58 526 8015

58 526 8021

58 526 8043

58 526 8003

58 526 8020

58 526 8065

58 526 8018

58 526 8012

58 526 8066

58 526 8011

58 526 8048
 
Referat Projektów Międzynarodowych
409
Kierownik Referatu - Joanna Zbierska 58 526 8024 58 526 8001
 

Inicjowanie oraz prowadzenie projektów partnerskich z jednostkami samorządu i lokalnymi organizacjami w ramach współpracy regionalnej Unii Europejskiej,

Udzielanie pomocy wydziałom i jednostkom organizacyjnym Miasta przy przygotowywaniu i realizacji projektów.

Koordynacja portfela projektów nieinwestycyjnych Miasta.

58 526 8026

58 526 8028

58 526 8061

58 526 8027

 
Referat Rozliczeń Projektów
411 a
Kierownik Referatu - Aleksanda Gappa
58 526 8014
 
411 a
Realizacja procesu rozliczenia środków finansowych, pozyskiwanych ze źródeł funduszy Unii Europiejskiej lub z zewnętrznych źródeł krajowych.
58 526 8032
58 526 8030
58 526 8031
58 526 8063
58 526 8062
58 526 8064
 
Samodzielne stanowiska pracy
402 Samodzielne stanowisko ds. administracyjno-prawnych 58 526 8047  
411 a Samodzielne stanowisko ds. komunikacji społecznej 58 526 8059  
Samodzielne stanowisko ds. rozliczeń finansowo-księgowych projektów realizowanych przez GIK Sp. z o.o. 58 526 8042