Zielona Księga - Koncepcja rozwoju systemu rowerowego Województwa Pomorskiego
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zielona Księga - Koncepcja rozwoju systemu rowerowego Województwa Pomorskiego

Zielona Księga - Koncepcja rozwoju systemu rowerowego Województwa Pomorskiego
W ramach Pomorskich Studiów Regionalnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego opublikował nowatorski w skali kraju dokument wyznaczający kierunki rozwoju systemu rowerowego na Pomorzu.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Opracowanie jest pierwszą tego typu publikacją w Polsce. Przyjęła ona formę Zielonej Księgi - dokumentu zawierającego prezentację szeregu pomysłów oraz dobrych praktyk, mającego zachęcić do podjęcia debaty publicznej, zapraszając wszystkich zainteresowanych do przedstawiania swoich poglądów.

Zapisy Zielonej Księgi wskazują, że ruch rowerowy nie powinien być traktowany wyłącznie jako niszowa część transportu, ale może być ważnym elementem rozwoju Gdańska, polecam jej lekturę. Zielona Księga jest urozmaicona przykładami i praktycznymi wdrożeniami z różnych miejsc świata. Debata publiczna, zainicjowana dzięki publikacji Zielonej Księgi, powinna zmienić potoczne wyobrażenie, kojarzące ruch rowerowy tylko i wyłącznie z wydzielonymi ścieżkami rowerowymi. Przecież ruch rowerowy w większości przypadków odbywa się po jezdni. W rozwoju ruchu rowerowego najistotniejsze znaczenie mają działania promocyjne i edukacyjne, a nie skupianie się wyłącznie na kosztownych działaniach o charakterze inżynierskim - powiedział Remigiusz Kitliński, oficer rowerowy Gdańska.

Dążenie do rozwoju ruchu rowerowego nie musi się kojarzyć głównie z wydawaniem publicznych (krajowych i zagranicznych) funduszy na rozwój izolowanej infrastruktury rowerowej. Zintegrowane, systemowe podejście proponowane w opracowaniu pokazuje, jak ruch rowerowy może stać się generatorem przychodów i ważnym narzędziem redukcji kosztów rozwoju cywilizacyjnego regionu.

Jej główne tezy zakładają wzrost udziału ruchu rowerowego w strukturze przychodów, poprawę jakości życia publicznego, jakości przestrzeni publicznych, wzrost skali rekreacyjnego i turystycznego ruchu rowerowego, jakości zdrowia publicznego i oczywiście poprawę jakości obsługi transportowej Pomorza.

We wrześniu tego roku utworzono pierwszy w Gdańsku kontrapas rowerowy na jednokierunkowym fragmencie ulicy Ogarnej. Na początku przyszłego roku planowana jest kampania promocyjno-informacyjnej mająca wyjaśnić zalety wprowadzenia takich udogodnień na wszystkich jednokierunkowych ulicach w centrum Gdańska.

Rowerowa Zielona Księga (2.82 MB)

stopka_rower_small

Osoby chcące podzielić się uwagami lub komentarzami nasuwającymi się w czasie lektury Zielonej Księgi proszone są o przesyłanie ich na adres info@pswe.org.