Śródmieście przyjazne dla rowerzystów
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Śródmieście przyjazne dla rowerzystów

Śródmieście przyjazne dla rowerzystów
Śródmieście Gdańska otwiera się dla rowerzystów. Już wkrótce pojedziemy w obu kierunkach na wszystkich ulicach jednokierunkowych i ulicach objętych zakazem ruchu.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Jednym z ważniejszych aspektów udziału Gdańska w światowej konferencji rowerowej Velo-city 2009 w Brukseli było podpisanie Karty Brukselskiej (Charter of Brussels). Zapisy Karty zobowiązują jej sygnatariuszy do:

  • zwiększenia do 15% udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim do2020 r.,
  • zmniejszenia o 50% ryzyka wypadków rowerowych do 2020 r.,
  • opracowania systemu parkingów rowerowych oraz polityki przeciwko kradzieży rowerów,
  • zwiększenia wykorzystanie rowerów wdojazdach doszkoły i do pracy,
  • działania na rzecz rozwoju turystyki rowerowej,
  • podjęcia współpracy ze środowiskiem rowerowym, biznesem i instytucjami publicznymi w celu upowszechnienia ruchu rowerowego.

Pierwszym, ale niezwykle istotnym krokiem w drodze do realizacji zobowiązań zapisanych w Karcie Brukselskiej będzie kompleksowe otwarcie Śródmieścia dla ruchu rowerowego. Wszystkie ulice jednokierunkowe oraz ulice objęte zakazem ruchu zostaną udostępnione rowerzystom w obu kierunkach. Udogodnienia obejmą w pierwszej kolejności Główne Miasto, następnie Stare i Dolne Miasto i pojawią się najpóźniej do końca lata br. Następnym krokiem będzie wprowadzenie podobnych udogodnień we Wrzeszczu, Oliwie, a w przyszłości na całym obszarze Gdańska.

W większości przypadków wprowadzenie nowej organizacji ruchu nie będzie wymagało wytyczania specjalnych kontrapasów. Pojawi się za to odpowiednie oznakowanie wyłączające rowerzystów spod znaków zakazu. Na takich ulicach rowerzyści powinni poruszać się tak, jak ma to miejsce na typowych ulicach dwukierunkowych, czyli przy prawej krawędzi jezdni.

Podczas konferencji Velo-city miałem okazję przetestować rozwiązania belgijskie. Tamtejszy kodeks drogowy przewiduje obligatoryjnie udostępnianie wszystkich ulic dla dwukierunkowego ruchu rowerów. Tylko w szczególnych przypadkach można odstąpić od tej zasady i wtedy wymaga to specjalnego oznakowania. Niestety w Polsce sytuacja jest odwrotna - podsumowuje Remigiusz Kitliński, gdański Oficer Rowerowy.

Mapka sytuacyjna Śródmieścia