PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz kserokopie dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku tj. ksero książeczki zdrowia psa z danymi osobowymi Właściciela psa oraz numerem identyfikacyjnym psa, ksero aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciw wściekliźnie.

Opłata skarbowa:

 • dowód wpłaty 82,00 złOpłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

 • wystawienie dokumentu następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku,
 • wniosek pobiera się w pokoju nr 206 Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego lub w Zespole Obsługi Mieszkańców,
 • zezwolenie można odebrać osobiście lub poprzez osobę upoważnioną w pokoju nr 206 bądź jako przesyłkę pocztową.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacjny-parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16.
tel. 58 323 60 64, 60 65, 60 66.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Komunalny
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr 206
tel. 58 323 70 91

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu Gminy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn.zm.),

Inne informacje:

Właściciel psa zobowiązany jest do powiadomienia organu wydającego zezwolenie o zmianie określonego w decyzji miejsca utrzymywania psa oraz o zbyciu lub śmierci zwierzęcia w ciągu 14 dni od daty zaistniałej zmiany. Przedstawienia wydanej decyzji właścicielowi lub zarządcy nieruchomości, w której utrzymywany jest pies w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.