Problemy związane z wałęsającymi się bezpańskimi psami i kotami

A
A
Ostatnia aktualizacja: 20 września 2018 r.

Formularze do pobrania:

- nie dotyczy -

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Na podstawie pism mieszkańców oraz interwencji telefonicznych.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Sprawę załatwia się na bieżąco, poprzez wydanie odpowiednich poleceń do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdańsku Kokoszkach "PROMYK" oraz zgodnie z "Kodeksem Postępowania Administracyjnego".

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacjny
tel.: 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16, 17
tel.: 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel.: 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Komunalny
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr 206
tel.: 58 323 70 91

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn.zm.),
  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn.zm.),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753),
  • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn.zm.),
  • uchwała Nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.11.2016 r. poz. 3817, z poźn.zm.).

Inne informacje:

Dotyczy zwierząt na terenie Gminy Miasta Gdańska. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Promyk" w Gdańsku:

Gdańsk Kokoszki
ul. Przyrodników 14
tel.: 58 522 37 27, 58 522 37 80 - w godz. 8.00 - 16.00; tylko pod nr tel.: 601-824-015 - w godz. 16.00 - 8.00