PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Mieszkańcy będą współtworzyć gdańską politykę rowerową

Gdańsk zamierza znacząco udoskonalić jakość i efektywność prowadzonej polityki rowerowej. Korzystając z doświadczeń samorządów europejskich, miasto przygotowuje się do przeprowadzenia audytu polityki rowerowej według metodologii Bicycle Policy Audit (BYPAD).

A
A

BYPAD jest narzędziem prowadzącym do opracowania, wdrożenia oraz monitorowania polityki rowerowej samorządów. Certyfikacja BYPAD ułatwia dostęp do funduszy pozastrukturalnych oraz poprawia efektywność wdrażanych w tym zakresie rozwiązań. Ma to szczególne znaczenie między innymi w kontekście aplikowania Gdańska do projektu Central MeetBike w ramach programu Central Europe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Proces certyfikacji przeprowadzono dotychczas w ponad stu europejskich miastach i regionach, w tym w niektórych już kilkakrotnie (trzeci audyt odnowieniowy prowadzi obecnie Bruksela).

Podstawową zaletą metodologii BYPAD jest podejście systemowe, oparte na dziewięciu modułach określających: potrzeby użytkowników, przywództwo i koordynację, politykę w dokumentach, personel i środki, infrastrukturę i bezpieczeństwo, informacje i edukację, promocję i partnerstwa, działania uzupełniające oraz ewaluację i efekty. Założenia polityki rowerowej wypracowywane są przy czynnym udziale mieszkańców, polityków i urzędników (po 5 osób - tzw. grupa ewaluacyjna). Działania grupy ewaluacyjnej wspiera międzynarodowy zespół doświadczonych audytorów. Rezultatem pracy grupy ewaluacyjnej oraz audytorów jest raport końcowy zawierający szczegółowy, 24-miesięczny plan działań prowadzących do efektywnego rozwoju systemu rowerowego.

Osoby zainteresowane współtworzeniem gdańskiej polityki rowerowej zapraszamy do udziału w grupie ewaluacyjnej. Zgłoszenia proszę nadsyłać do gdańskiego oficera rowerowego na adres rowery@gdansk.gda.pl w terminie do 11 kwietnia 2010 r.

W zgłoszeniu należy krótko opisać swój profil (czym się zajmujemy, czy/jak używamy roweru, w jaki sposób możemy przekazać innym Gdańszczanom wiedzę zdobytą podczas udziału w programie BYPAD) oraz odpowiedzieć na pytanie: Co należy poprawić w Gdańsku, by więcej osób korzystało z rowerów na co dzień?

Członkowie grupy ewaluacyjnej będą zobowiązani uczestniczyć w spotkaniach wyróżnionych w poniższym harmonogramie audytu.

HARMONOGRAM AUDYTU POLITYKI ROWEROWEJ W GDAŃSKU

LP.

Działanie

Termin

1.

Spotkanie wprowadzające

trzeci tydzień kwietnia

2.

Audyt procedur wewnętrznych, dokumentów oraz aktów prawa miejscowego

 

3.

Pierwszy terenowy audyt tras rowerowych - Górny Taras (możliwość skorzystania z rowerów elektrycznych)

28 i 30 kwietnia 2010 r.

4.

Pierwszy warsztat roboczy prowadzony przez dwóch audytorów zagranicznych

6 maja 2010 r.

5.

Drugi terenowy audyt tras rowerowych - Dolny Taras (możliwość skorzystania z rowerów elektrycznych)

7 i 8 maja 2010 r.

6.

Drugi warsztat roboczy prowadzony przez audytorów krajowych

21 maja 2010 r.

7.

Spotkanie robocze grupy ewaluacyjnej w sprawie zaakceptowania ostatecznych ustaleń audytu polityki rowerowej Gdańska

24 maja 2010 r.

8.

Prezentacja ustaleń audytu polityki rowerowej Gdańska podczas konferencji w budynku Rady Miasta Gdańska

26 maja 2010 r.

9.

Opracowanie Raportu Końcowego wraz z 24-miesięcznym planem działań

do 14 czerwca 2010 r.

10.

Uroczystość wręczenia certyfikatu BYPAD dla Gdańska podczas Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city Global w Kopenhadze

23-24 czerwca 2010 r.

Więcej o programie BYPAD można przeczytać na stronie www.bypad.org.

bypad logo