Mieszkańcy będą współtworzyć gdańską politykę rowerową
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Mieszkańcy będą współtworzyć gdańską politykę rowerową

Mieszkańcy będą współtworzyć gdańską politykę rowerową
Gdańsk zamierza znacząco udoskonalić jakość i efektywność prowadzonej polityki rowerowej. Korzystając z doświadczeń samorządów europejskich, miasto przygotowuje się do przeprowadzenia audytu polityki rowerowej według metodologii Bicycle Policy Audit (BYPAD).
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

BYPAD jest narzędziem prowadzącym do opracowania, wdrożenia oraz monitorowania polityki rowerowej samorządów. Certyfikacja BYPAD ułatwia dostęp do funduszy pozastrukturalnych oraz poprawia efektywność wdrażanych w tym zakresie rozwiązań. Ma to szczególne znaczenie między innymi w kontekście aplikowania Gdańska do projektu Central MeetBike w ramach programu Central Europe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Proces certyfikacji przeprowadzono dotychczas w ponad stu europejskich miastach i regionach, w tym w niektórych już kilkakrotnie (trzeci audyt odnowieniowy prowadzi obecnie Bruksela).

Podstawową zaletą metodologii BYPAD jest podejście systemowe, oparte na dziewięciu modułach określających: potrzeby użytkowników, przywództwo i koordynację, politykę w dokumentach, personel i środki, infrastrukturę i bezpieczeństwo, informacje i edukację, promocję i partnerstwa, działania uzupełniające oraz ewaluację i efekty. Założenia polityki rowerowej wypracowywane są przy czynnym udziale mieszkańców, polityków i urzędników (po 5 osób - tzw. grupa ewaluacyjna). Działania grupy ewaluacyjnej wspiera międzynarodowy zespół doświadczonych audytorów. Rezultatem pracy grupy ewaluacyjnej oraz audytorów jest raport końcowy zawierający szczegółowy, 24-miesięczny plan działań prowadzących do efektywnego rozwoju systemu rowerowego.

Osoby zainteresowane współtworzeniem gdańskiej polityki rowerowej zapraszamy do udziału w grupie ewaluacyjnej. Zgłoszenia proszę nadsyłać do gdańskiego oficera rowerowego na adres rowery@gdansk.gda.pl w terminie do 11 kwietnia 2010 r.

W zgłoszeniu należy krótko opisać swój profil (czym się zajmujemy, czy/jak używamy roweru, w jaki sposób możemy przekazać innym Gdańszczanom wiedzę zdobytą podczas udziału w programie BYPAD) oraz odpowiedzieć na pytanie: Co należy poprawić w Gdańsku, by więcej osób korzystało z rowerów na co dzień?

Członkowie grupy ewaluacyjnej będą zobowiązani uczestniczyć w spotkaniach wyróżnionych w poniższym harmonogramie audytu.

HARMONOGRAM AUDYTU POLITYKI ROWEROWEJ W GDAŃSKU

LP.

Działanie

Termin

1.

Spotkanie wprowadzające

trzeci tydzień kwietnia

2.

Audyt procedur wewnętrznych, dokumentów oraz aktów prawa miejscowego

 

3.

Pierwszy terenowy audyt tras rowerowych - Górny Taras (możliwość skorzystania z rowerów elektrycznych)

28 i 30 kwietnia 2010 r.

4.

Pierwszy warsztat roboczy prowadzony przez dwóch audytorów zagranicznych

6 maja 2010 r.

5.

Drugi terenowy audyt tras rowerowych - Dolny Taras (możliwość skorzystania z rowerów elektrycznych)

7 i 8 maja 2010 r.

6.

Drugi warsztat roboczy prowadzony przez audytorów krajowych

21 maja 2010 r.

7.

Spotkanie robocze grupy ewaluacyjnej w sprawie zaakceptowania ostatecznych ustaleń audytu polityki rowerowej Gdańska

24 maja 2010 r.

8.

Prezentacja ustaleń audytu polityki rowerowej Gdańska podczas konferencji w budynku Rady Miasta Gdańska

26 maja 2010 r.

9.

Opracowanie Raportu Końcowego wraz z 24-miesięcznym planem działań

do 14 czerwca 2010 r.

10.

Uroczystość wręczenia certyfikatu BYPAD dla Gdańska podczas Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city Global w Kopenhadze

23-24 czerwca 2010 r.

Więcej o programie BYPAD można przeczytać na stronie www.bypad.org.

bypad logo