PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Komunikat Gminy o przedsięwzięciu „Poznaj Polskę”

Komunikat Gminy o przedsięwzięciu „Poznaj Polskę”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na szarym tle z flaga i godło Polski oraz informacje o przedsięwzięciu Poznaj Polskę i o fakcie dofinansowania ze środków budżetu Państwa

W dniu 27 kwietnia 2023 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Ministerstwem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie NR MEiN/2023/DPI/911 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wysokość przyznanej przez MEiN dotacji celowej na realizację w/w przedsięwzięcia wynosi 327 192,50 zł, wkład własny Gminy to: 137 454,50 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi 464 647 zł.

W przedsięwzięciu ,,Poznaj Polskę” bierze udział 17 szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk, które zrealizują 38 wycieczek.

Wycieczki szkolne, zgodnie z założeniami przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone do dnia 15 grudnia 2023 r.

 

Pasek z logotypami na białym tle logotypy: Polski Ład, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz logo przedsięwzięcia Poznaj Polskę