Wspólne projekty kulturalne miasta i województwa dofinansowane

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta uchwalono wsparcie finansowe dla Województwa Pomorskiego na realizację wspólnych projektów kulturalnych. Dofinansowanie otrzymają: Teatr Wybrzeże, Opera Bałtycka, Polska Filharmonia Bałtycka, Nadbałtyckie Centrum Kultury i Muzeum Narodowe w Gdańsku. W sumie na ten cel miasto przeznaczy 2 mln złotych.

Wspólne projekty kulturalne miasta i województwa dofinansowane
A
A
data publikacji: 30 marca 2017 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu: „Wszystkie wymienione wyżej instytucje kultury, zlokalizowane w Gdańsku, należą do najważniejszych w województwie pomorskim, a ich działalność służy promocji stolicy naszego regionu”. Wsparcie finansowe wiąże się więc z wypracowaniem wspólnej działalności kulturalnej również w tych instytucjach, które bezpośrednio Gdańskowi nie podlegają, ale których wkład kulturotwórczy ma istotne znaczenie w życiu mieszkańców i turystów. I tak Teatr Wybrzeże otrzyma dofinansowanie do ósmej edycji festiwalu „Wybrzeże Sztuki” oraz do premiery spektaklu jubileuszowego Teatru Dada von Bzdülöw „Dzisiaj, Wszystko” oraz prezentacji spektakli Teatru Dada von Bzdülöw. Wysokość dofinansowania wyniesie 620 000 zł.

Miasto będzie uczestniczyło również w kosztach dwóch premier Opery Bałtyckiej: opery Giuseppe Verdiego „Nabucco” i Krzysztofa Knittla „Sąd Ostateczny”. Na ten cel przeznaczono 680 000 zł.

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku otrzyma 350 000 zł na: festiwal „Gdańska Jesień Pianistyczna”, „Koncerty Papieskie”, koncerty z cyklu „Chopin nad wodami Motławy” i „Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska” oraz na koncert na zakończenie sezonu artystycznego 2016/2017.

Nadbałtyckie Centrum Kultury kwotę 300 000 zł przeznaczy na koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia instytucji, na: XII Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, Festiwal Kultur Świata „Okno na świat”, „Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem” oraz festiwal „Metropolia jest Okey”.

Na projekty promujące „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga 50 000 zł przeznaczy natomiast Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora
Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora