PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Związki zawodowe Saur Neptun Gdańsk pozytywnie oceniają decyzję o wykupie udziałów przez miasto

Przedstawiciele obu związków zawodowych, NSZZ Solidarność SNG oraz NSZZ Pracowników SNG, a także Rady Pracowniczej w SNG potwierdzili, że popierają wariant odkupienia 51% udziałów przez Miasto od Grupy Sauri jest on najbezpieczniejszy z punktu widzenia zarówno pracowników spółki jak i mieszkańców.

A
A

W środę, 15 września przedstawiciele wszystkich związków zawodowych SNG oraz Rady Pracowniczej spotkali się z Piotrem Grzelakiem, zastępcą prezydenta Gdańska. Podczas spotkania omawiano wariant zakupu akcji SNG oraz organizacyjno-prawną sytuację po zakończeniu kontraktu w styczniu 2023. Te decyzje uspokajają pracowników, którzy w styczniu 2023 zachowają pracę i będą nadal realizowali usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców Gdańska.   

Spotkanie przedstawicieli związków zawodowych SNG z prezydentem Piotrem Grzelakiem
Spotkanie przedstawicieli związków zawodowych SNG z prezydentem Piotrem Grzelakiem
 

- To dla nas bardzo ważne. Informacja o wykupie udziałów i utworzenie spółki ze 100% udziałem miasta uspokoiła nastroje osób, które do tej pory obawiały się, że w styczniu 2023 stracą pracę – podkreślał członek Rady Pracowników SNG.  

W Saur Neptun Gdańsk funkcjonują dwa związki zawodowe NSZZ Pracowników SNG  oraz NSZZ Solidarność SNG, które reprezentują interesy pracowników, których stan osobowy to 545 osób. Podczas spotkania prezydent Piotr Grzelak przedstawił rozważane przez Gminę Gdańsk warianty zarzadzania usługą dostarczania wody i odbioru ścieków realizowaną na rzecz mieszkańców miasta Gdańska, która będzie miała miejsce w styczniu 2023 roku.  

- Wariant z zakupem akcji od strony francuskiej jest w naszej ocenie najbardziej bezpieczny  i najkorzystniejszy dla gdańskiego mieszkańca i użytkownika systemu wod-kan – podkreślał Piotr Grzelak. – Jest także najbezpieczniejszy dla pracowników, ograniczający ryzyka organizacyjne i prawne zapewniający w pełni wykorzystanie zasobów i fachowego zespołu.  

Nie było to pierwsze spotkanie władz Gdańska z przedstawicielami związków zawodowych SNG. Wiceprezydent zadeklarował chęć dalszego rozwoju spółki już po podpisaniu umowy ze stroną francuską.

Joanna Bieganowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy